Dijkdenker en leefbaarheid

“Heeft een dijkdenker werkelijk ‘iets’ in te brengen rond de dijkversterking?”, vroeg ik mij af aan het begin van de Verkenning. Na enige aarzeling, besloot ik toch dijkdenker te worden. Uiteindelijk is dijkdenken een kans om met collega-dijkdenkers en met WDODelta-medewerkers in gesprek te gaan. Een dijkdenker brengt kennis in, bijvoorbeeld over cultuur, historie en dagelijks gebruik van het betreffende dijkvak.

WDODelta organiseert, als goede hulp aan dijkbewoners en belangstellenden, masterclasses over dijken in het algemeen en de besluitvormingsprocedures en de rol van een milieueffectrapportage (m.e.r.). Transparantie en open communicatie zijn en blijven sleutelwoorden voor het proces rond de versterking van onze dijk, met begrip, ‘over en weer’. Dijkdenkers belichten een belangrijk facet van het wonen op de IJsseldijk, namelijk leefbaarheid.

Mijn naam is Erica van Swaay. Sinds 2004 wonen mijn echtgenoot, Dirk Jan, en ik in het Veerhuis op de IJsseldijk, ter hoogte van het Kleine Veer. Sinds lange tijd is deze plaats aan de IJssel voor onze familie vertrouwd en dierbaar. Wonen op de IJsseldijk in Oldeneel betekent leven met de elementen. In alle jaargetijden. Het leven met de IJssel schept verbondenheid tussen dijkbewoners en vormt de bouwsteen voor naoberschap.

Dijkbewoners in Oldeneel hebben zich verenigd om de gemeenschappelijke belangen, voorafgaand, tijdens en bij afronding van het HWBP-project IJsseldijk Zwolle-Olst, zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen. Met respect voor de veiligheid van het achterland wordt gekeken naar de best mogelijke variant om de dijk te versterken en op te hogen. Inmiddels hebben we ook meekoppelkansen gedefinieerd. Op uitnodiging van de dijkbewonersgroep hebben omgevingsmanager Margreet Krol en technisch manager Maurits van Dijk (beide van WDODelta) twee mogelijke varianten, op locatie, als maatregel toegelicht. Individuele gesprekken met dijkbewoners in Oldeneel, zijn nadien gestart.

Doel van mijn dijkdenken is, samen met dijkbewoners en belangstellenden, het in stand houden, verhogen van leefbaarheid op - en langs de IJsseldijk.