We zijn op zoek naar…

Een Franse advocaat uit 18e eeuw schreef eens: ‘Men zou meer dingen tot stand brengen, indien men er minder voor onmogelijk hield.’

Hier moest ik aan denken, terugkijkend op de Verkenning, toen op 12 september het Voorkeursalternatief voor de IJsseldijk door ons algemeen bestuur werd omarmd. Een mooi resultaat van de Verkenning, waaraan door heel veel mensen op en rond de dijk, maar ook door anderen is gewerkt. En… gekeken is naar alle (on)mogelijkheden.

We gaan nu naar een volgende fase. Eerst de aanbesteding en dan als de marktpartij is gevonden vervolgens drie jaren planvorming. Wij zoeken daarbij een partij, die die dat samen met ons wil doen.

Als ik terugkijk op de Verkenning dan geef ik graag een pluim aan onze medewerkers, maar ook aan u. In heel veel bijeenkomsten, in de afgelopen jaren, heeft u meegedacht en ideeën ingebracht. Daarbij denk ik aan de grote groep dijkdenkers, de leden van het Omgevingsplatform, maar ook aan ieder die in de zogenoemde keukentafelgesprekken hun wensen en goede ideeën op tafel hebben gelegd.

Na het besluit van het algemeen bestuur heb ik met een groot aantal van u kunnen spreken tijdens de goed bezochte inloopbijeenkomsten in Wijhe en Zwolle. U bent toen geïnformeerd over het voorkeursalternatief, de onderzoeken die plaatsvinden, maar eveneens meegenomen in de hoofdlijnen van de volgende (planuitwerkings)fase.

Mooie bijeenkomsten waarin, net als eerder, voor u ruimte was om uw mening te geven, maar ik vond het ook goed u te ontmoeten. Ik vind het als bestuurder fijn om met u in contact te zijn en te blijven. Of zoals ons waterschap uitdraagt: in verbinding zijn met de omgeving.

Momenteel zijn wij op zoek naar een marktpartij die dit project zou kunnen uitvoeren. Dat vergt enige tijd. Belangrijk in die zoektocht is dat het een partij wordt die goed werk levert, en ook goede ideeën heeft om u te betrekken tijdens de planuitwerkingsfase en daarna bij de uitvoering, maar gezien de ervaringen ga ik graag met u de volgende ronde in: op naar een verder uitgewerkt plan voor uw en onze dijk. We ontmoeten elkaar in 2020 vast weer.

Breun Breunissen, lid van het dagelijks bestuur