Dijkdenkers bedankt!

Vaak is er in de nieuwsbrief een dijkdenker aan het woord. Deze keer niet en blikken wij als waterschap terug. Het waterschap vindt het bijzonder fijn dat een grote groep dijkdenkers zich in de Verkenningsfase heeft ingezet om mee te denken over de plannen voor de versterking van de IJsseldijk: van het inbrengen van gebiedskennis tot het meedenken over de verschillende kansrijke alternatieven en vele onderwerpen.

Tijdens de dijkdenkersbijeenkomsten, afgelopen oktober, hebben we teruggekeken met de dijkdenkers. Hoe hebben zij hun rol als dijkdenker ervaren? Hebben we in de Verkenningsfase de juiste onderwerpen met elkaar besproken? En wat kunnen we leren voor een volgend project? De opbrengst van deze reflectie is voor ons erg waardevol! We hebben de dijkdenkers bedankt voor hun inzet in de Verkenningsfase.

In de Planuitwerkingsfase bestaat voor iedereen de mogelijkheid om zich opnieuw aan te melden als dijkdenker.