Inschakelen adviseur

Afgelopen weken krijgen we van grondeigenaren vragen over het inschakelen van een adviseur op het gebied van grondbeschikbaarheid. Het waterschap moedigt aan dat eigenaren zich bij laten staan door een goede adviseur, maar wil u daarbij wel attenderen op een aantal belangrijke zaken. De gesprekken over mogelijk gebruik van gronden gaan pas in de volgende fase, de zogenoemde Planuitwerkingsfase, (vanaf 2020) van start. Belangrijk om te weten is dat in de huidige fase (Verkenningsfase) de kosten voor een externe adviseur niet door het waterschap worden betaald. In de Planuitwerkingsfase wordt duidelijk met welke eigenaren afspraken gaan worden gemaakt over gronden. Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor vergoeding voor adviseurskosten. Over de voorwaarden en hoogte van de vergoeding kunnen we u in de volgende fase meer vertellen.