Grondeigenaren, huurders en pachters

De grond op en langs de IJsseldijk is in eigendom bij meer dan 500 grondeigenaren. Daarnaast worden gronden en woningen regelmatig verhuurd of verpacht. In de Verkenningsfase vindt het contact met grondeigenaren, huurders en pachters vooral groepsgewijs plaats; in de Planuitwerkingsfase gaan we individueel in gesprek met alle grondeigenaren met een perceel of woningen in het ruimtebeslag van het Voorkeursalternatief.

In de Verkenningsfase onderzoeken we verschillende alternatieven. Hierbij werken we van grof naar fijn. Een van de doelen van de Verkenning is het nauwkeuriger bepalen van het ruimtebeslag van de kansrijke alternatieven. Najaar 2018 informeren we alle grondeigenaren en bewoners van een woning in het ruimtebeslag van een van de kansrijke alternatieven over de dimensies van de verschillende Kansrijke Alternatieven. Voorafgaand aan besluitvorming van het Voorkeursalternatief in 2019 nodigen we alle individuele belanghebbenden twee keer uit voor informatiebijeenkomsten:

  1. informatiebijeenkomsten over de voor- en nadelen van de verschillende oplossingsrichtingen;
  2. informatiebijeenkomsten over het concept-Voorkeursalternatief.

Wilt u meer lezen wat de dijkversterking voor u als grondeigenaar kan gaan betekenen? Lees dan het informatieblad voor bewoners of perceeleigenaren (pdf, 727 kB) (pdf, 647 kB)

Als u als grondeigenaar of dijkbewoner behoefte heeft aan individueel contact met het waterschap, bijvoorbeeld bij bouwplannen in de dijkzone, neem dan contact op met Wilgert Veldman of Margreet Krol (via 088-233 1200 ) of mail naar ijsseldijkzwolle-olst@wdodelta.nl.

In de Planuitwerkingsfase (2020-2022) gaat het waterschap in gesprek met de betreffende grondeigenaren over de uitwerking van het Voorkeursalternatief per perceel, de maatwerkoplossingen en bijbehorende schadeloosstelling. Aan het eind van de Planuitwerkingsfase besluit het Algemeen Bestuur van het waterschap welke maatwerkoplossing waar wordt toegepast. Dit wordt vastgelegd in het Projectplan Waterwet (of Projectbesluit).