Grondeigenaren, huurders en pachters

De grond op en langs de IJsseldijk is in eigendom bij meer dan 500 grondeigenaren. Daarnaast worden gronden en woningen regelmatig verhuurd of verpacht. In de Verkenningsfase vindt het contact met grondeigenaren, huurders en pachters vooral groepsgewijs plaats; in de Planuitwerkingsfase gaan we individueel in gesprek met alle grondeigenaren met een perceel of woningen in het ruimtebeslag van het Voorkeursalternatief.

In de Verkenningsfase heeft het waterschap de verschillende mogelijkheden voor het versterken van de IJsseldijk onderzocht. Hierbij is van grof naar fijn gewerkt. Eén van de doelen van de Verkenning is het nauwkeuriger bepalen van het ruimtebeslag. Grondeigenaren en bewoners van een woning in het ruimtebeslag van een van de kansrijke alternatieven zijn eind 2018 geïnformeerd over de indicatieve afmetingen van de verschillende alternatieven. In 2019 is diezelfde groep in de aanloop naar de vaststelling van het Voorkeursalternatief op de hoogte gebracht van de voor- en nadelen van de verschillende oplossingsrichtingen, het concept-Voorkeursalternatief en het uiteindelijke besluit Voorkeursalternatief.

Wilt u meer lezen wat de dijkversterking voor u als grondeigenaar kan gaan betekenen? Lees dan het informatieblad voor bewoners of perceeleigenaren (pdf, 727 kB) (pdf, 647 kB)

Als u als grondeigenaar of dijkbewoner behoefte heeft aan individueel contact met het waterschap, bijvoorbeeld bij bouwplannen in de dijkzone, neem dan contact op met Joosje Bachman of Marijn Linde (via 088-233 1200 ) of mail naar ijsseldijkzwolle-olst@wdodelta.nl.

In de Planuitwerkingsfase (2020-2022) gaat het waterschap in gesprek met de betreffende grondeigenaren over de uitwerking van het Voorkeursalternatief per perceel, de maatwerkoplossingen en bijbehorende schadeloosstelling. Aan het eind van de Planuitwerkingsfase besluit het Algemeen Bestuur van het waterschap welke maatwerkoplossing waar wordt toegepast. Dit wordt vastgelegd in het Projectplan Waterwet (of Projectbesluit).