Gras-op-zand onderzoeken

Vanaf maandag 6 januari starten wij met de ‘gras-op-zand onderzoeken’ op de dijk bij de oude energiecentrale Harculo en het Oldenelerpark. Het gras op de dijk zorgt ervoor dat de grond op zijn plek blijft. Het waterschap wil weten hoe sterk deze grasbekleding eigenlijk is. Voor het dijkversterkingsproject Zwolle-Olst is die informatie belangrijk, omdat wij er tot nu toe vanuit gaan dat de bekleding van de hele dijk vervangen moet worden. Het kan zijn dat deze onderzoeken ervoor zorgen dat (een deel van) de huidige dijkbekleding kan blijven liggen.

Voor deze onderzoeken bouwen we een stellage op de dijk, waarmee golven en hoog water nagedaan worden. Zo kunnen we onderzoeken wanneer de grasbekleding van de dijk kapot gaat.

Waar en wanneer vinden de onderzoeken plaats?

De gras-op-zand onderzoeken vinden plaats op het binnentalud van de bocht bij de kolenhaven en het Oldenelerpark. Infram voert in opdracht van het waterschap de onderzoeken uit. Zij gebruiken de eerste week om de proeflocatie op te bouwen. Vanaf maandag 13 januari starten de onderzoeken. De verwachting is dat de onderzoeken gedurende vijf weken aanhouden. De proeven worden overdag uitgevoerd.

Mogelijke hinder

Bent u omwonende van de proeflocatie, dan kunt u enige hinder ondervinden van deze proeven. Het fietspad langs de kolenhaven en ter hoogte van het Oldenelerpark is gedurende zes weken (6 januari tot en met 21 februari) afgesloten. Een omleiding staat aangegeven. Daarnaast is het fietspad ter hoogte van de proeflocatie afgesloten voor wandelaars. In de avonduren is de locatie in verband met veiligheid verlicht en overdag kunt u misschien het geluid van een aggregaat horen.

Meer informatie?

In het filmpje wordt uitgelegd waarom we de proeven doen en krijg je een indruk van de proeven. Mocht je aanvullende vragen hebben, dan kan je die stellen via ijsseldijkzwolle-olst@wdodelta.nl of kan je telefonisch contact opnemen met Marijn Linde via 088-2331200.