Gras-op-zand onderzoeken

In januari en februari 2020 hebben wij ‘gras-op-zand onderzoeken’ op de dijk bij de oude energiecentrale Harculo en het Oldenelerpark uitgevoerd. Het gras op de dijk zorgt ervoor dat de grond op zijn plek blijft. Het waterschap wil weten hoe sterk deze grasbekleding eigenlijk is. Voor het dijkversterkingsproject Zwolle-Olst is die informatie belangrijk, omdat wij er tot nu toe vanuit gaan dat de bekleding van de hele dijk vervangen moet worden. Het kan zijn dat deze onderzoeken ervoor zorgen dat (een deel van) de huidige dijkbekleding kan blijven liggen.

Voor deze onderzoeken hebben we een stellage op de dijk gebouwd, waarmee golven en hoog water nagedaan worden. Zo hebben we onderzocht wanneer de grasbekleding van de dijk kapot gaat. In de filmpjes een impressie van de onderzoeken.

Voor de zomer van 2020 ontvangt het waterschap de resultaten van de onderzoeken, deze worden in de planuitwerkingsfase meegenomen in het ontwerp van de dijkversterking.