Dijkdenkers

Dijkdenkers zijn bewoners op en naast de dijk en andere geïnteresseerden in het project die actief met het waterschap meedenken. De dijkdenkers denken met de verschillende stappen in het project en brengen gebiedskennis in. Via de groep dijkdenkers krijgt het waterschap meer inzicht in de belangen en het draagvlak van de verschillende alternatieven. Inmiddels is de groep Dijkdenkers gegroeid tot ruim 100!

Wilt u ook actief meedenken over de dijkversterking en bent u bereid om 3 tot 4 keer per jaar mee te denken? Geef u dan op als Dijkdenker! U kunt zich opgeven met uw motivatie via het e-mailadres: ijsseldijkzwolle-olst@wdodelta.nl.