Inloopbijeenkomst IJsseldijk in Wijhe trekt veel bezoekers

Gepubliceerd op 24 september 2019

Zo’n 130 belangstellenden lieten zich gisteren uitgebreid informeren over het voorkeursalternatief en het vervolg van het project IJsseldijk Zwolle-Olst.

Het projectteam gaf ieder half uur een korte presentatie, waarin de aanwezigen werden bijgepraat over het besluit en het vervolg van het project. Op de informatiemarkt waren verschillende partijen aanwezig om alle vragen van belangstellenden te beantwoorden.

Dinsdagavond 1 oktober is er nog een bijeenkomst in het wijkcentrum SIO in Zwolle (Thorbeckelaan 2). Tussen 19.00 en 21.00 uur kunt u binnenlopen wanneer u wilt. Elk half uur is ook hier een korte presentatie, waarin we u bijpraten over het project.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De dijkversterking IJsseldijk Zwolle-Olst is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hiermee staan Rijkswaterstaat en de waterschappen komende jaren aan de lat van de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1100 km dijken en 256 sluizen en gemalen moeten tot 2028 aangepakt worden. Verspreid over bijna 300 projecten in het hele land, langs kust, langs meren en langs grote rivieren.