Werken aan een veiligere IJsseldijk, samen met dijkdenkers

Gepubliceerd op 21 september 2018

Voorheen konden bewoners vaak pas inspreken op plannen die al bijna af zijn. Waterschap Drents-Overijsselse Delta (WDODelta) draait het proces om. Bij de versterking van de IJsseldijk tussen Olst en Zwolle zijn maatschappelijke organisaties, mede-overheden en direct betrokken eigenaren en bewoners vanaf het vroegste planstadium aan zet. Een bijzondere rol is weggelegd voor de dijkdenkers. Deltanieuws sprak met Margreet Krol, omgevingsmanager bij ons waterschap, en dijkdenker Marcel Ellenbroek.

> Artikel Deltanieuws

Masterclass voor dijkdenkers

Donderdag 13 september organiseerde WDODelta de tweede masterclass (pdf, 2.7 MB) voor de dijkdenkers van het HWBP-project dijkversterking Zwolle-Olst. Patrick Mulder van adviesbureau Witteveen + Bos nam ons mee in de wereld van besluitvormingsprocedures en de rol van een Milieueffectrapportage (MER) hierbij. Grote projecten als een dijkversterkingsproject doorlopen een m.e.r.-procedure.

Mulder heeft veel ervaring in het m.e.r.-traject. Hij vertelde hoe de procedure eruit ziet, wat het doel is, hoe de systematiek in elkaar zit, en wat de rol is van het MER bij besluitvorming. De Masterclass eindigde met tips en tricks voor dijkdenkers. Er was veel interactie met de 40 deelnemers aan deze masterclass. De dijkdenkers gingen met veel inzicht in de procedures voor dijkversterking Zwolle-Olst naar huis.