IJsseldijk Zwolle-Olst (HWBP)


We werken aan een veiliger IJsseldijk
We werken aan een veiliger IJsseldijk

De IJsseldijk tussen Zwolle en Olst wordt versterkt om Salland en de stad Zwolle nog beter te beschermen tegen overstromingen. Waterschap Drents Overijsselse Delta is begin 2017 een dijkversterkingsproject gestart. Samen met bewoners, overheden en belanghebbenden onderzoeken we op welke manier we de dijk het beste kunnen versterken. Zo werken we aan een veilige en mooie IJsseldijk en houden we droge voeten.

Ijsseldijk Zwolle Olst
We werken aan een veiliger IJsseldijk

De IJsseldijk tussen Zwolle en Olst wordt versterkt om Salland en de stad Zwolle nog beter te beschermen tegen overstromingen. Waterschap Drents Overijsselse Delta is begin 2017 een dijkversterkingsproject gestart. Samen met bewoners, overheden en belanghebbenden onderzoeken we op welke manier we de dijk het beste kunnen versterken. Zo werken we aan een veilige en mooie IJsseldijk en houden we droge voeten.

IJsseldijk Zwolle Olst
We werken aan een veiliger IJsseldijk

De IJsseldijk tussen Zwolle en Olst wordt versterkt om Salland en de stad Zwolle nog beter te beschermen tegen overstromingen. Waterschap Drents Overijsselse Delta is begin 2017 een dijkversterkingsproject gestart. Samen met bewoners, overheden en belanghebbenden onderzoeken we op welke manier we de dijk het beste kunnen versterken. Zo werken we aan een veilige en mooie IJsseldijk en houden we droge voeten.

Nieuws

Gras-op-zand onderzoeken

In januari en februari 2020 hebben wij ‘gras-op-zand onderzoeken’ op de dijk bij de oude energiecentrale Harculo en het Oldenelerpark uitgevoerd. Het gras op de dijk zorgt ervoor dat de grond op zijn plek blijft. Het waterschap wil weten hoe sterk deze grasbekleding eigenlijk is. Voor het dijkversterkingsproject Zwolle-Olst is die informatie belangrijk, omdat wij er tot nu toe vanuit gaan dat de bekleding van de hele dijk vervangen moet worden. Het kan zijn dat deze onderzoeken ervoor zorgen dat (een deel van) de huidige dijkbekleding kan blijven liggen. > Lees verder over de gras-op-zand onderzoeken

Wanneer aan de slag?

Wanneer gaan we aan de slag?

2017 - 2019: Verkenning

In de Verkenningsfase heeft het waterschap de verschillende mogelijkheden voor het versterken van de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst onderzocht. Het resultaat van de Verkenningsfase is het Voorkeursalternatief voor dijkversterking. Op 12 september 2019 nam het Algemeen Bestuur van het waterschap een besluit over het voorkeursalternatief.

2020 – 2022: Planuitwerking

In de planuitwerkingsfase werken we het voorkeursalternatief in overleg met bewoners en belanghebbenden in detail uit.

2023 - 2026: Uitvoering

Vanaf 2023 start de uitvoering van de maatregelen.

Waarom een dijkversterking?

Waarom een dijkversterking?

De IJsseldijk is één van de vele dijken die Nederland droog houdt. De dijk tussen Olst en Zwolle beschermt de bewoners van Salland tegen water vanuit de IJssel, maar ook bij noordwesterstorm vanuit het IJsselmeer. Uit onderzoek is gebleken dat de dijk niet sterk genoeg is. Sinds 1 januari 2017 gelden er nieuwe veiligheidseisen. Deze nieuwe eisen zorgen ervoor dat Salland en Zwolle een betere bescherming tegen overstromingen moeten krijgen. Bij een eventuele doorbraak stroomt een groot gebied onder. Het water van Olst tot Zwolle staat dan 1 tot 3 meter hoog en een groot deel van Salland krijgt te maken met grote wateroverlast.

De komende jaren worden plannen gemaakt voor het versterken van de dijk. Ook de kennis over hoe een dijk kan bezwijken, neemt toe. Door de klimaatverandering verwachten wij steeds vaker extreme hoeveelheden water in deze regio. In de voorbereiding van het project houden wij hier rekening mee. Dit betekent niet dat er acute veiligheidsproblemen zijn, maar wel dat er versterkingsmaatregelen nodig zijn om voorbereid te zijn op een extreme IJsselafvoer en een superstorm. Nu én in de komende decennia.

Denk mee!

Denk mee!

We gaan graag met de omgeving in gesprek over de versterking van de dijk en hoe de maatregelen het beste passen in de omgeving. Wij werken samen met bewoners, bedrijven, belangenverenigingen en mede overheden. Een grote groep dijkbewoners en andere belangstellende is betrokken bij het project.

Verschillende partijen en hun rol in het project

Vragen en antwoorden

Wij hebben de meest gestelde vragen en antwoorden gebundeld op een speciale pagina. Staat uw vraag hier niet bij? Mail of bel met ons.

Waar ligt de IJsseldijk?

20180107_135837

Het project IJsseldijk Zwolle-Olst loopt vanaf de Haereweg in Olst langs Wijhe, Herxen en Zwolle-Zuid naar de Spooldersluis, ook te zien op deze kaart (pdf, 569 kB). De totale lengte van dit traject is 29 kilometer.

De verschillende delen van de IJsseldijk vragen een eigen aanpak. Daarom hebben we de IJsseldijk in vijftien trajecten opgedeeld.

Projectgebied

Volgen van het project?

App Waterwerk

Dit project is nu ook te volgen via een gratis app op uw smartphone of tablet. In deze app vindt u snel en gemakkelijke allerlei relevante projectinformatie, zoals nieuwsbrieven, mediaberichten en filmpjes. Ook meldt de app wanneer er bijeenkomsten plaatsvinden. Daarnaast kunt u vragen stellen, zich aanmelden voor de nieuwsbrief of meldingen doen.

Ga naar de App Store of de Google Play Store, zoek op ‘Waterwerk’ en start de download.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Nieuwsbrieven

Samen met...

Samen met...

Een dijkversterking biedt ook kansen voor andere partijen om ruimtelijke plannen te ontwikkelen. Meekoppelkansen zijn kansen om nabijgelegen opgaven te combineren met de dijkversterking, of nieuwe kwaliteiten of functionaliteiten toe te voegen. Samenwerken en het realiseren van meekoppelkansen creëert meerwaarde voor het gebied. Daarom werken we in dit project samen met andere overheden als gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat en terrein beherende organisatie Staatsbosbeheer. Ook staan we uitgebreid stil bij de wensen van omliggende bedrijven en bewoners.

Het HWBP

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het klimaat blijft veranderen en ons land is kwetsbaar voor overstromingen. Het versterken van de IJsseldijk is een onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Met dit programma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat voortdurend aan de bescherming tegen overstromingen. Samen zorgen we er voor dat dijken aan de wettelijke veiligheidsnorm voldoen.

Zo houden we ons land veilig en leefbaar, en beschermen we onze economie. Nu en in de toekomst.

Onze dijken...

Bekijk in vijf minuten wat Nederland allemaal doet in de strijd tegen het water.

Overstroom ik?

Op Overstroomik.nl kunt u kijken hoe hoog het water bij u komt als gevolg van een grote overstroming en wat u kunt doen.

overstroom ik