IJsseldijk Zwolle-Olst (HWBP)


We werken aan een veiliger IJsseldijk
We werken aan een veiliger IJsseldijk

Samen met bedrijven, bewoners en andere overheden onderzoeken we op welke manier we de dijk kunnen versterken. In februari 2018 heeft het Dagelijks Bestuur besloten welke mogelijkheden voor dijkversterking per dijktraject in de Verkenningsfase worden onderzocht. Dit is beschreven in een onderzoeksplan; de notitie Reikwijdte en Detailniveau. Ook leest u hierin hoe deze mogelijkheden worden onderzocht. Samen met andere overheden kijken we ook of er mogelijkheden en kansen liggen om de dijk en omgeving nog mooier en aantrekkelijker te maken.

Ijsseldijk Zwolle Olst
We werken aan een veiliger IJsseldijk

Samen met bedrijven, bewoners en andere overheden onderzoeken we op welke manier we de dijk kunnen versterken. In februari 2018 heeft het Dagelijks Bestuur besloten welke mogelijkheden voor dijkversterking per dijktraject in de Verkenningsfase worden onderzocht. Dit is beschreven in een onderzoeksplan; de notitie Reikwijdte en Detailniveau. Ook leest u hierin hoe deze mogelijkheden worden onderzocht. Samen met andere overheden kijken we ook of er mogelijkheden en kansen liggen om de dijk en omgeving nog mooier en aantrekkelijker te maken.

IJsseldijk Zwolle Olst
We werken aan een veiliger IJsseldijk

Samen met bedrijven, bewoners en andere overheden onderzoeken we op welke manier we de dijk kunnen versterken. In februari 2018 heeft het Dagelijks Bestuur besloten welke mogelijkheden voor dijkversterking per dijktraject in de Verkenningsfase worden onderzocht. Dit is beschreven in een onderzoeksplan; de notitie Reikwijdte en Detailniveau. Ook leest u hierin hoe deze mogelijkheden worden onderzocht. Samen met andere overheden kijken we ook of er mogelijkheden en kansen liggen om de dijk en omgeving nog mooier en aantrekkelijker te maken.

Nieuws

IMG_6678

Masterclass Besluitvorming en m.e.r. voor dijkdenkers

Op 13 september hielden we een tweede masterclass. (pdf, 2.7 MB) Patrick Mulder van adviesbureau Witteveen + Bos nam ons mee in de wereld van besluitvormingsprocedures en de rol van een Milieueffectrapportage (MER) hierbij. Lees verder >

Veiligheidsprobleem Katerveercomplex bekend

Het monumentale Katerveercomplex is onderdeel van de IJsseldijk. Versterking van dit complex is onderdeel van het project IJsseldijk Zwolle-Olst. Het complex ligt in Zwolle in het dijktraject tussen Spoolde en het Engelse Werk. Lees verder >

Reacties op dijkversterkingsproject

Van 8 maart tot 19 april lag de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage. Er zijn 32 reacties binnengekomen en die zijn verwerkt in een reactienota (pdf, 536 kB) (pdf, 536 kB). Alle indieners hebben een persoonlijke reactie ontvangen. De commissie m.e.r. heeft de afgelopen periode ook een advies (pdf, 440 kB) (pdf, 440 kB) uitgebracht over de NRD. Lees verder >

Masterclass Dijken en Waterveiligheid

We hielden op 14 mei een college voor zo’n 60 dijkdenkers, omgevingsplatformleden en leden van de ambtelijke begeleidingsgroep. Lees verder >

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Eind februari heeft het Dagelijks Bestuur van het waterschap de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (pdf, 6.2 MB) (pdf, 6.2 MB) (NRD) vastgesteld. Deze notitie beschrijft het onderzoeksplan voor de komende jaren.

Wanneer aan de slag?

Wanneer gaan we aan de slag?

2017 – 2019: Verkenning

We onderzoeken de verschillende mogelijkheden voor het versterken van de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (pdf, 6.2 MB) staat welke manieren van dijkversterking het waterschap verder uitwerkt en hoe deze worden onderzocht en vergeleken.

Eind 2019 beslist het waterschapsbestuur welk alternatief voor dijkversterking de voorkeur heeft.

2020 – 2022: Planuitwerking

In de planuitwerkingsfase werken we het voorkeursalternatief samen met alle partijen verder uit. Ook vragen we de bijbehorende vergunningen aan en leggen we alle plannen ter inzage.

2023 - 2026: Uitvoering

We voeren de dijkversterkingsmaatregelen uit.

Volgen van het project

Dit project is nu ook te volgen via een app op uw smartphone of tablet. In deze app vindt u snel en gemakkelijke allerlei relevante projectinformatie, zoals nieuwsbrieven, mediaberichten en filmpjes. Ook meldt de app wanneer er bijeenkomsten en werkzaamheden plaatsvinden. Daarnaast kunt u vragen stellen, zich aanmelden voor de nieuwsbrief of meldingen doen. Ga naar de App Store of de Google Play Store, zoek op ‘Waterwerk’ en start de download.

Denk mee!

180110 Foto Deelnemers Omgevingsplatform

Wij willen in verbinding staan met onze omgeving. We gaan graag met de omgeving in gesprek over de versterking van de dijk en hoe de maatregelen het beste passen in de omgeving. Wij werken samen met bewoners, bedrijven, belangenverenigingen en medeoverheden. Een grote groep dijkbewoners en andere belangstellende is betrokken bij het project. Op welke manier deze groepen betrokken zijn bij het project leest u hier.

Verschillende partijen en hun rol in het project

Vragen en antwoorden

Wij hebben de meest gestelde vragen en antwoorden gebundeld op een speciale pagina. Staat uw vraag hier niet bij? Mail gerust naar IJsseldijkZwolle-Olst@wdodelta.nl of bel met omgevingsmanagers Margreet Krol of Marijn Linde via 088 233 1200.

Direct naar veel gestelde vragen

WDOD18054-01_Twitter_440x220

Waarom dijkversterking?

Waarom een dijkversterking?

De IJsseldijk is één van de vele dijken die Nederland droog houdt. De dijk tussen Olst en Zwolle beschermt de bewoners van Salland tegen water vanuit de IJssel, maar ook bij noordwesterstorm vanuit het IJsselmeer. Uit onderzoek in 2016 is gebleken dat de dijk niet sterk genoeg is. Sinds 1 januari 2017 gelden er nieuwe veiligheidseisen voor veel dijken in Nederland. Ook voor de IJsseldijk. Deze nieuwe eisen zorgen ervoor dat Salland en Zwolle een betere bescherming tegen overstromingen moeten krijgen. Bij een eventuele doorbraak stroomt een groot gebied onder. Het water van Olst tot Zwolle staat dan 1 tot 3 meter hoog en een groot deel van Salland krijgt te maken met grote wateroverlast.

De komende jaren worden plannen gemaakt voor het versterken van de dijk. Ook de kennis over hoe een dijk kan bezwijken, neemt toe. Door de klimaatverandering verwachten wij steeds vaker extreme hoeveelheden water in deze regio. In de voorbereiding van het project IJsseldijk Zwolle-Olst houden wij hier rekening mee. Dit betekent niet dat er acute veiligheidsproblemen zijn, maar wel dat er versterkingsmaatregelen nodig zijn om voorbereid te zijn op een extreme IJsselafvoer en een superstorm. Nu én in de komende decennia.

Waar ligt de IJsseldijk

20180107_135837

Het project IJsseldijk Zwolle-Olst loopt vanaf de Haereweg in Olst langs Wijhe, Herxen en Zwolle-Zuid naar de Spooldersluis, ook te zien op deze kaart (pdf, 569 kB). De totale lengte van dit traject is 29 kilometer.

De verschillende delen van de IJsseldijk vragen een eigen aanpak. Daarom hebben we de IJsseldijk in vijftien trajecten opgedeeld.

Projectgebied

Meld u aan voor de nieuwsbrief

IMG_4543

U kunt zich abonneren op de digitale nieuwsbrief. Dan houden wij u geregeld op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

U kunt zich hier aan- of afmelden.

Media

Een dijk die beschermt maar ook energie levert (pdf, 2 MB) | 13 oktober 2018

Ruim baan voor fietsers langs de IJssel (pdf, 2.4 MB) | 4 oktober 2018

Werken aan een veiligere IJsseldijk, samen met dijkdenkers | 20 september 2018

Reacties op dijkversterkingsproject Zwolle-Olst | 5 juni 2018

Mooie masterclass Dijken en Waterveiligheid | 14 mei 2018

Alle media artikelen? lees verder >

Contact

Heeft u vragen over het project IJsseldijk Zwolle-Olst? Mail naar IJsseldijkZwolle-Olst@wdodelta.nl of bel met omgevingsmanagers: Joosje Bachman, Margreet Krol of Marijn Linde. Ze zijn alle drie te bereiken via 088 233 1200.

Downloads

Magazine 'Het verhaal van de dijk tussen Zwolle en Olst'

Het magazine hieronder beschrijft de geschiedenis van de IJsseldijk in acht verhaallijnen en geeft aan wat de kwaliteiten en knelpunten aan de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst zijn. Ook wordt de beleving van de IJssel toen en nu beschreven.

Samen met...

Samen met...

Wij zien het versterken van de IJsseldijken Zwolle-Olst niet als een losstaand project. Maar dit biedt juist de ruimte aan andere ideeën of initiatieven. Zo werken we nauw samen met de gemeenten Olst-Wijhe en Zwolle, provincie Overijssel en Rijkswaterstaat. Ook staan we uitgebreid stil bij de wensen van omliggende bedrijven en bewoners.

Zo ontwikkelen we een dijk die past bij het landschap en voldoende ruimte bied voor recreatie en beleving van de natuur.

HWBP

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het klimaat blijft veranderen en ons land is kwetsbaar voor overstromingen. Het versterken van de IJsseldijk is een onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Met dit programma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat voortdurend aan de bescherming tegen overstromingen. Samen zorgen we er voor dat dijken aan de wettelijke veiligheidsnorm voldoen. Zo houden we ons land veilig en leefbaar, en beschermen we onze economie. Nu en in de toekomst.

Stadsdijken Zwolle

Stadsdijken Zwolle
Waar water is, zijn ook dijken. Niet alleen langs rivieren, ook dwars door de stad. We versterken niet alleen de IJsseldijk tussen Olst en Zwolle, maar ook de stadsdijken van Zwolle. Er zijn verbeteringen nodig aan 7,5 kilometer van de, soms onzichtbare, stadsdijken in Zwolle. Van het landelijke Westerveld tot de woonwijk Holtenbroek en het industrieterrein Voorst. Samen met bedrijven, bewoners en overheden als de gemeente Zwolle onderzoeken we niet alleen de beste manier om dit aan te pakken. We kijken ook welke kansen er liggen om het gebied rondom de dijk meer te betrekken bij de stad.

Kunnen de dijken echt breken? (NOS)

Bekijk in vijf minuten wat Nederland allemaal doet in de strijd tegen het water.

Overstroom ik?

Op Overstroomik.nl kunt u kijken hoe hoog het water bij u komt als gevolg van een grote overstroming en wat u kunt doen.

overstroom ik