IJsseldijk Zwolle-Olst (HWBP)


We werken aan een veiliger IJsseldijk
We werken aan een veiliger IJsseldijk

De IJsseldijk tussen Zwolle en Olst wordt versterkt om Salland en de stad Zwolle nog beter te beschermen tegen overstromingen. Waterschap Drents Overijsselse Delta is begin 2017 een verkenning gestart naar de mogelijkheden voor versterking van de dijk. Samen met bewoners, overheden en belanghebbenden onderzoeken we op welke manier we de dijk het beste kunnen versterken. Zo werken we aan een veilige en mooie IJsseldijk en houden we droge voeten.

Ijsseldijk Zwolle Olst
We werken aan een veiliger IJsseldijk

De IJsseldijk tussen Zwolle en Olst wordt versterkt om Salland en de stad Zwolle nog beter te beschermen tegen overstromingen. Waterschap Drents Overijsselse Delta is begin 2017 een verkenning gestart naar de mogelijkheden voor versterking van de dijk. Samen met bewoners, overheden en belanghebbenden onderzoeken we op welke manier we de dijk het beste kunnen versterken. Zo werken we aan een veilige en mooie IJsseldijk en houden we droge voeten.

IJsseldijk Zwolle Olst
We werken aan een veiliger IJsseldijk

De IJsseldijk tussen Zwolle en Olst wordt versterkt om Salland en de stad Zwolle nog beter te beschermen tegen overstromingen. Waterschap Drents Overijsselse Delta is begin 2017 een verkenning gestart naar de mogelijkheden voor versterking van de dijk. Samen met bewoners, overheden en belanghebbenden onderzoeken we op welke manier we de dijk het beste kunnen versterken. Zo werken we aan een veilige en mooie IJsseldijk en houden we droge voeten.

Waarom een dijkversterking?

Waarom een dijkversterking?

De IJsseldijk is één van de vele dijken die Nederland droog houdt. De dijk tussen Olst en Zwolle beschermt de bewoners van Salland tegen water vanuit de IJssel, maar ook bij noordwesterstorm vanuit het IJsselmeer. Uit onderzoek is gebleken dat de dijk niet sterk genoeg is. Sinds 1 januari 2017 gelden er nieuwe veiligheidseisen. Deze nieuwe eisen zorgen ervoor dat Salland en Zwolle een betere bescherming tegen overstromingen moeten krijgen. Bij een eventuele doorbraak stroomt een groot gebied onder. Het water van Olst tot Zwolle staat dan 1 tot 3 meter hoog en een groot deel van Salland krijgt te maken met grote wateroverlast.

De komende jaren worden plannen gemaakt voor het versterken van de dijk. Ook de kennis over hoe een dijk kan bezwijken, neemt toe. Door de klimaatverandering verwachten wij steeds vaker extreme hoeveelheden water in deze regio. In de voorbereiding van het project houden wij hier rekening mee. Dit betekent niet dat er acute veiligheidsproblemen zijn, maar wel dat er versterkingsmaatregelen nodig zijn om voorbereid te zijn op een extreme IJsselafvoer en een superstorm. Nu én in de komende decennia.

Wanneer aan de slag?

Wanneer gaan we aan de slag?

2017 - 2019: Verkenning

In de Verkenningsfase onderzoeken we verschillende mogelijkheden voor het versterken van de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst. Dit doen we met inbreng van bewoners, bedrijven, dijkdenkers en andere overheden. Het resultaat van de Verkenningsfase is het Voorkeursalternatief voor dijkversterking. In het najaar van 2019 stelt het Algemeen Bestuur van het waterschap een voorkeursalternatief vast.

2020 – 2022: Planuitwerking

In de planuitwerkingsfase werken we het voorkeursalternatief in overleg met bewoners en belanghebbenden in detail uit.

2023 - 2026: Uitvoering

Vanaf 2023 start de uitvoering van de maatregelen.

Nieuws

Nieuws

Juni 2019 | Terugkoppeling reactieperiode

Tijdens verschillende bijeenkomsten ging het waterschap in gesprek met grondeigenaren en bewoners over het voorstel. Ook kon iedereen schriftelijk reageren op het voorstel. > Lees verder

Mei 2019 | Inschakelen adviseur

Afgelopen weken krijgen we van grondeigenaren vragen over het inschakelen van een adviseur op het gebied van grondbeschikbaarheid. > Lees verder

April 2019 | Onderzoeken

Het waterschap voert het komende jaar een aantal onderzoeken uit op en rondom de dijk ter voorbereiding op de volgende fase. > Lees verder

Maart 2019 | Concept-Voorkeursalternatief

We onderzoeken verschillende oplossingsrichtingen om de dijk te versterken. Van invloed zijn de omgeving, de kosten en de technische voor- en nadelen. > Lees verder

Denk mee!

Denk mee!

We gaan graag met de omgeving in gesprek over de versterking van de dijk en hoe de maatregelen het beste passen in de omgeving. Wij werken samen met bewoners, bedrijven, belangenverenigingen en mede overheden. Een grote groep dijkbewoners en andere belangstellende is betrokken bij het project.

Verschillende partijen en hun rol in het project

Vragen en antwoorden

Wij hebben de meest gestelde vragen en antwoorden gebundeld op een speciale pagina. Staat uw vraag hier niet bij? Mail gerust naar IJsseldijkZwolle-Olst@wdodelta.nl of bel met omgevingsmanagers Joosje Bachman, Margreet Krol of Marijn Linde via 088 233 1200.

Waar ligt de IJsseldijk?

20180107_135837

Het project IJsseldijk Zwolle-Olst loopt vanaf de Haereweg in Olst langs Wijhe, Herxen en Zwolle-Zuid naar de Spooldersluis, ook te zien op deze kaart (pdf, 569 kB). De totale lengte van dit traject is 29 kilometer.

De verschillende delen van de IJsseldijk vragen een eigen aanpak. Daarom hebben we de IJsseldijk in vijftien trajecten opgedeeld.

Projectgebied

Media

Kijk hier voor meer media artikelen.

Contact

Heeft u vragen over het project IJsseldijk Zwolle-Olst? Mail naar IJsseldijkZwolle-Olst@wdodelta.nl of bel met omgevingsmanagers: Joosje Bachman, Margreet Krol of Marijn Linde. Ze zijn alle drie te bereiken via 088 233 1200. En als u behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek, dan komen we graag bij u langs.

Downloads

Magazine 'Het verhaal van de dijk tussen Zwolle en Olst'

Dit magazine (pdf, 3.7 MB) beschrijft de geschiedenis van de IJsseldijk in acht verhaallijnen en geeft aan wat de kwaliteiten en knelpunten aan de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst zijn. Ook wordt de beleving van de IJssel toen en nu beschreven.

Volgen van het project?

App Waterwerk

Dit project is nu ook te volgen via een gratis app op uw smartphone of tablet. In deze app vindt u snel en gemakkelijke allerlei relevante projectinformatie, zoals nieuwsbrieven, mediaberichten en filmpjes. Ook meldt de app wanneer er bijeenkomsten plaatsvinden. Daarnaast kunt u vragen stellen, zich aanmelden voor de nieuwsbrief of meldingen doen.

Ga naar de App Store of de Google Play Store, zoek op ‘Waterwerk’ en start de download.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Nieuwsbrieven

U kunt zich abonneren op de digitale nieuwsbrief. Dan houden wij u geregeld op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U kunt zich hier aan- of afmelden.

Nieuwsbrieven

Samen met...

Samen met...

Een dijkversterking biedt ook kansen voor andere partijen om ruimtelijke plannen te ontwikkelen. Meekoppelkansen zijn kansen om nabijgelegen opgaven te combineren met de dijkversterking, of nieuwe kwaliteiten of functionaliteiten toe te voegen. Samenwerken en het realiseren van meekoppelkansen creëert meerwaarde voor het gebied. Daarom werken we in dit project samen met andere overheden als gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat en terrein beherende organisatie Staatsbosbeheer. Ook staan we uitgebreid stil bij de wensen van omliggende bedrijven en bewoners.

Het HWBP

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het klimaat blijft veranderen en ons land is kwetsbaar voor overstromingen. Het versterken van de IJsseldijk is een onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Met dit programma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat voortdurend aan de bescherming tegen overstromingen. Samen zorgen we er voor dat dijken aan de wettelijke veiligheidsnorm voldoen.

Zo houden we ons land veilig en leefbaar, en beschermen we onze economie. Nu en in de toekomst.

Onze dijken...

Bekijk in vijf minuten wat Nederland allemaal doet in de strijd tegen het water.

Overstroom ik?

Op Overstroomik.nl kunt u kijken hoe hoog het water bij u komt als gevolg van een grote overstroming en wat u kunt doen.

overstroom ik