Zoeken
Kaart
Lijst

Zoek

Projectenkaart

Gemaal Harculo Zwolle


Waarom een nieuw gemaal?

Leiding onder de dijk doorIn de periode april 2017 - oktober 2017 bouwt het waterschap een nieuw gemaal bij Harculo in Zwolle. Dit ter vervanging van het oude gemaal Harculo dat is gevestigd in een gebouw op het terrein van de IJsselcentrale. Deze centrale en bijgebouwen worden gesloopt. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de site van Engie: www.harculo.nl.

Het nieuwe gemaal is nodig om voor het juiste waterpeil voldoende water vanuit de IJssel in te kunnen laten in de woonwijk Zwolle- Zuid. Ook biedt het de mogelijkheid voor doorspoeling van het watersysteem en het op peil houden van het landelijk gebied. Voldoende doorstroming in het watersysteem heeft een positieve invloed op de waterkwaliteit.

Het gemaal, met een capaciteit van 30 m3 per minuut = 1.800 m3 per uur, bouwen we aan de buitenkant van de dijk. Via een ondergrondse leiding van 100 meter lengte en een diameter van 60 cm wordt het water onder de dijk doorgepompt het watersysteem in.

Situatie tekening (pdf, 765 kB)

Uitvoering

Met ingang van april 2017 voert de bouwcombinatie bestaande uit: Aannemersbedrijf Knol Akkrum, Roelofs Den Ham en Mous Waterbeheer Balk het project uit. Naar verwachting is in oktober 2017 het werk klaar.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief nr. 2, september 2017 (pdf, 625 kB)

Nieuwsbrief nr. 1, april 2017 (pdf, 572 kB)

Langsdoorsnede

Media

Artikel "Nieuwbouw gemaal Harculo ligt flink op stoom...", okt 2017

Artikel Bouwend Nederland "De BouwApp door...", mei 2017 (pdf, 2.2 MB)

Artikel WDODelta "Nieuwbouw gemaal Harculo van start", april 2017

Artikel RTV Oost "Sloop bij Zwolle begonnen", januari 2017

Artikel De Stentor "IJsselcentrale plat..." , april 2016

Volgen van het project

U kunt de ontwikkelingen van ons project op de voet volgen door de (gratis) BouwApp te installeren op uw smartphone of tablet. Deze ‘De Bouwapp’ kunt u in de ‘App Store’ downloaden. Na de installatie zoekt u naar ‘Gemaal Harculo’. Voeg het project toe aan uw favorieten en u ontvangt bij elke nieuwe update een berichtje.

bouwapp-logo-clean

Contact

Voor vragen of opmerkingen over de uitvoering van dit project kunt u contact opnemen met:

Uitvoerder aannemer: Nico Veld, tel.nr.: 06 – 538 19 374, e-mail: n.veld@knol-akkrum.nl.

Contactpersoon waterschap: Jannick Knol, tel.nr.: 088 - 233 1409, e-mail: jannickknol@wdodelta.nl.

Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met de projectleider van het waterschap, Wim Valk. Bekijk onze contactgegevens.

Er is in dit gebied ook een dijkverbetering gepland, kijk voor meer informatie bij het project IJsseldijk Zwolle-Olst (HWBP).

Overige informatie

Calamiteiten kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week doorgeven via 088-2331200. Dit geldt ook voor vervuiling van het oppervlaktewater of ongewenste lozingen. Calamiteitennummer van de aannemer is 06-20708570 of 06-53819374. Bijvoorbeeld voor het melden van overlast en/of vandalisme, ’s avonds en in het weekend.

Verkeersmaatregelen met bebording worden gebruikt op locaties tot de openbare weg.

Werkuren zijn van 07.00 tot 17.00 uur.

De aannemer werkt volgens de gedragscode van de Flora- en faunawet.

Gemaal Harculo juli 2017

Gemaal Harculo 6 juli 2017

Gemaal Harculo mei 2017

8868BouwAppDrentsWaterschap