Gemaal de Broekhuizen in Dalfsen (nieuwbouw)


Hier werken wij aan de af- en aanvoer van water

We bouwen een nieuw gemaal zodat het waterbeheer in de regio Hasselt-Dalfsen-Nieuwleusen weer voldoet aan de eisen van deze tijd waaronder terugdringing van wateroverlast en verdroging.

Het waterschap geeft aandacht aan en investeert in ruimtelijke kwaliteit bij nieuwbouw-en renovatieprojecten. Het gemaal De Broekhuizen komt aan de rand van het Vechtdal te staan en is goed zichtbaar vanaf de Hessenweg. Voor ons een mooie gelegenheid om een gemaal te ontwerpen dat niet alleen functioneel en doelmatig is, maar ook herkenbaar, aantrekkelijk en passend in de omgeving.

Waarom een nieuw gemaal?

Nieuwbouw gemaal De Broekhuizen

De bouw van het gemaal De Broekhuizen langs de Vecht is het sluitstuk van de afkoppeling van een deel van het bemalingsgebied van de gemalen Streukelerzijl en Galgenrak bij Hasselt. Dit gebied beslaat de regio Hasselt-Dalfsen-Nieuwleusen en is 18.000 ha groot. Een gebied dat af en toe te nat is en momenteel niet voldoet aan de geldende normen voor wateroverlast. Maar ook is hier in droge perioden juist een tekort aan water. De aanleg van het laatste deel van de Dalfserveldwetering samen met de realisatie van het nieuwe gemaal lost deze knelpunten op, door een deel van het bemalingsgebied af te koppelen en af te voeren naar de Vecht. Daarnaast pompt het gemaal in droge perioden vanuit de Vecht water het gebied in.

Volgen van het project

Vanaf heden kunt u de werkzaamheden ‘nieuwbouw gemaal De Broekhuizen en aanleg laatste deel Dalfserveldwetering’ ook volgen via de BouwApp of de Waterwerk app. Via de app's kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, maar ook kunt u opmerkingen of vragen naar ons sturen. De app's zijn gratis te downloaden via App Store of Google Play.

Volg de Waterwerk app

bouwapp

Werk in uitvoering

Planning

De bouwwerkzaamheden zijn eind januari 2018 gestart. Inmiddels zijn de werkzaamheden onder de grond klaar. Eind juli 2018 zij we gestart met de werkzaamheden boven de grond. Het gemaal is nu langzaam zichtbaar vanaf de openbare weg N340 (Hessenweg).

De planning is er op gericht dat de werkzaamheden eind 2018 zijn afgerond.

Projectgebied nieuwbouw gemaal De Broekhuizen

Als afronding van het afkoppelproject Streukelerzijl bouwen wij een nieuw aan-en afvoergemaal nabij Broekhuizen. Ook trekken wij de Dalfserveldwetering verder door naar de locatie van het nieuwe gemaal. De plaats waar de wetering de huidige Hessenweg gaat kruisen is al enige tijd vastgelegd. Zie ook deze situatiekaart (pdf, 4.9 MB).

Luchtfoto gebied

Gemaal De Broekhuizen

Situatiekaart

Streukelerzijl