Nieuwbouw gemaal De Broekhuizen in Dalfsen


Hier werken wij aan de af- en aanvoer van water

We bouwen een nieuw gemaal zodat het waterbeheer in de regio Hasselt-Dalfsen-Nieuwleusen weer voldoet aan de eisen van deze tijd waaronder terugdringing van wateroverlast en verdroging.

Het waterschap geeft aandacht aan en investeert in ruimtelijke kwaliteit bij nieuwbouw-en renovatieprojecten. Het gemaal De Broekhuizen komt aan de rand van het Vechtdal te staan en is goed zichtbaar vanaf de Hessenweg. Voor ons een mooie gelegenheid om een gemaal te ontwerpen dat niet alleen functioneel en doelmatig is, maar ook herkenbaar, aantrekkelijk en passend in de omgeving.

Waarom een nieuw gemaal?

De bouw van het gemaal De Broekhuizen langs de Vecht is het sluitstuk van de afkoppeling van een deel van het bemalingsgebied van de gemalen Streukelerzijl en Galgenrak bij Hasselt. Dit gebied beslaat de regio Hasselt-Dalfsen-Nieuwleusen en is 18.000 ha groot. Een gebied dat af en toe te nat is en momenteel niet voldoet aan de geldende normen voor wateroverlast. Maar ook is hier in droge perioden juist een tekort aan water. De aanleg van het laatste deel van de Dalfserveldwetering samen met de realisatie van het nieuwe gemaal lost deze knelpunten op, door een deel van het bemalingsgebied af te koppelen en af te voeren naar de Vecht. Daarnaast pompt het gemaal in droge perioden vanuit de Vecht water het gebied in.

Dalfserveldwetering

In de periode 2013/2014 heeft het waterschap een groot deel van het tracé van de Dalfserveldwetering (ca. 6 km) aangelegd. Hierbij werd ruimte voor water (waterbergingen) gerealiseerd en zijn maatregelen voor natuurontwikkelingen (natuurvriendelijke oevers en vistrappen) meegenomen. De aanleg van het laatste deel van deze wetering (ca. 1 km) van de Bese naar het nieuw te bouwen gemaal De Broekhuizen was toen nog niet uitvoerbaar. Nu is de tijd rijp om het laatste deel uit te voeren.

Volgen van het project

bouwapp-logo-clean

Vanaf heden kunt u de werkzaamheden ‘nieuwbouw gemaal De Broekhuizen en aanleg laatste deel Dalfserveldwetering’ ook volgen via de BouwApp. Via de app kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, maar ook kunt u opmerkingen of vragen naar ons sturen. Als u de BouwApp gaat gebruiken, voeg het project dan toe als favoriet. Dan heeft u snel toegang tot het project en ontvangt u meldingen over het project. De BouwApp is te downloaden via App Store of Google Play.

PHOTO-2018-05-17-16-37-27

Werk in uitvoering

Planning

De bouwwerkzaamheden zijn eind januari 2018 gestart. Inmiddels zijn de werkzaamheden onder de grond bijna klaar. Eind juli 2018 starten we met de werkzaamheden boven de grond. Dan wordt ook het gemaal langzaam zichtbaar vanaf de openbare weg N340 (Hessenweg). De planning is er op gericht dat de werkzaamheden eind 2018 zijn afgerond.

Gemaal De Broekhuizen_Impressie 2

Nieuwsbrieven en media

Nieuwsbrief Prov. Overijssel augustus 2018 (pdf, 434 kB)

Nieuwsbrief WDODelta mei 2018 (pdf, 832 kB)

Artikel De Stentor december 2017 (pdf, 818 kB)

Contact

Heeft u vragen over het project gemaal De Broekhuizen? Mail naar projectleider Ben Sluiter bensluiter@wdodelta.nl of bel via 088 233 1521.

Contactgegevens Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Kijk voor meer informatie ook eens bij het project Dalfserveldwetering; de Bése - Hessenweg.

Projectgebied nieuwbouw gemaal De Broekhuizen

Als afronding van het afkoppelproject Streukelerzijl bouwen wij een nieuw aan-en afvoergemaal nabij Broekhuizen. Ook trekken wij de Dalfserveldwetering verder door naar de locatie van het nieuwe gemaal. De plaats waar de wetering de huidige Hessenweg gaat kruisen is al enige tijd vastgelegd. Zie ook deze situatiekaart (pdf, 4.9 MB).

Luchtfoto gebied

Gemaal De Broekhuizen

Situatiekaart

Streukelerzijl