Dwingelderveld zuidwest Drenthe


Contact

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider van het waterschap. Bekijk onze contactgegevens.

Actualiteit

Bekijk hier de waterstanden.

Door op onderstaande link te klikken komt u terecht op de website van RTV Drenthe. Hier kunt u de trailer van de nieuwe serie over het Dwingelderveld bekijken.

Dwingelderveld

Het Nationaal Park Dwingelderveld ligt in zuidwest Drenthe tussen de beekdalen Oude Vaart en Ruiner Aa. Het park is 3700 hectare groot en heeft de Natura2000-status. Het eigendom en beheer is verdeeld over Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Door het herstel van het waterhuishoudkundige systeem in de slenken Noordenveld, Kraloo, Benderse, Kloosterveld en Davidsplassen-Leisloot is de verdroging binnen het Nationaal Park Dwingelderveld in belangrijke mate opgelost. De zogenaamde leiding 20 is geheel gedempt. Deze watergang met een lengte van ongeveer 4,5 km was een hoofdveroorzaker van de interne verdroging. Het natuurlijke slenkensysteem is hersteld.

Samenwerking

Aan het project Inrichting Dwingelderveld werken de provincie Drenthe, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, waterschap WDODelta, Rijkswaterstaat, Nationaal Park Dwingelderveld en de gemeenten Westerveld, De Wolden en Midden-Drenthe mee. Zij zijn vertegenwoordigd in de Bestuurscommissie Dwingelderveld. Het waterschap heeft de taak om de waterhuishouding aan te passen aan de functie van het gebied.

Achtergrondinformatie

Bijzonderheden

Het Nationaal Park Dwingelderveld is één van de twintig nationale parken die Nederland rijk is en meteen het grootste natte heidegebied van West-Europa. Meer informatie kunt u vinden op de website van het Nationaalpark Dwingelderveld.

Digitale Waterstanden

Waterschap WDODelta heeft waterstanden digitaal beschikbaar. Voorlopig is deze digitale service alleen van het Inrichtingsproject Nationaal Park Dwingelderveld te raadplegen. Met deze service geven wij u informatie over de waterpeilen van gemalen, stuwen, grondwater- en oppervlakte water en neerslag en verdamping bij u in de buurt. Het meten van de waterstanden gebeurt met geavanceerde meetapparatuur die waterstanden om de zoveel seconden meten en doorberekenen naar een daggemiddelde. Deze cijfers kunt u de volgende dag al bekijken. In sommige gevallen worden meetpunten handmatig opgenomen. Die gegevens moeten eerst verwerkt worden voordat ze zichtbaar zijn op de website. Het lijkt er dan op dat u naar oude informatie kijkt, dat is echter niet zo, u kijkt op deze website naar de recentste informatie over het meetpunt. Meteogegevens van het KNMI worden eens per maand bijgewerkt.

Luchtfoto's Dwingelderveld

Overzichtsfoto van het Dwingelderveld
Overzichtsfoto van het Dwingelderveld
Overzichtsfoto van het Dwingelderveld
Overzichtsfoto van het Dwingelderveld
Overzichtsfoto van het Dwingelderveld
Overzichtsfoto van het Dwingelderveld
Overzichtsfoto van het Dwingelderveld
overzichtsfoto's Dwingelderveld008
Overzichtsfoto van het Dwingelderveld
Overzichtsfoto van het Dwingelderveld
Overzichtsfoto van het Dwingelderveld
Overzichtsfoto van het Dwingelderveld

Dwingelderveld

Hoogtemetinge op het heideveld
Hoogtemetingen op het heideveld Leisloot
Noordenveld
Noordenveld na uitvoering
Noordenveld voor inrichting
Noordster Westeinde
Nieuwe heide
badkuiprandje in het Noordenveld
Bosslenk NM tussen knijpstuw 6-7 Leisloot
Bosslenk particulier tussen knijpstuw 6-7 Leisloot
Hersteld relief Noordsven
Kade aanleg Kraloerplassen noord
Kade aanleg
Kade en zandweg ophoging
Knijpstuw 6 Leisloot instroom naar de bosslenk NM
Knijpstuw 6 Leisloot
Knijpstuw 7 Leisloot graslandslenk Gierenplas
Knijpstuwen 8-9 Kloosterveld vooraanzicht
Knijpstuwen 8-9 Kloosterveld
Ontgraving A28-middenberm
Ontgraving Kloosterveld
Ontgraving Noordenveld
Ontgraving op het Kloosterveld
Ontgraving op het Noordenveld
Ontgraving op Kloosterveld
Ontgraving op Noordenveld
Uitstroom bosslenk particulier knijpstuw 6-7 Leisloot