Dalfserveldwetering; Bese-Hessenweg in Dalfsen


Hier werken wij aan de af-en aanvoer van water

Na afronding van de aanleg van het laatste deel van deze wetering, van de Bese naar het nieuw te bouwen gemaal De Broekhuizen, voldoet het waterbeheer in de regio Hasselt-Dalfsen-Nieuwleusen weer aan de eisen van deze tijd.

Hier werken wij aan de af-en aanvoer van water

Na afronding van de aanleg van het laatste deel van deze wetering, van de Bese naar het nieuw te bouwen gemaal De Broekhuizen, voldoet het waterbeheer in de regio Hasselt-Dalfsen-Nieuwleusen weer aan de eisen van deze tijd.

Waarom trekken we de Dalfserveldwetering door?

projectbord Dalfserveldwetering

In de periode 2013/2014 heeft het waterschap een groot deel van het tracé van de Dalfserveldwetering (ca. 6 km) aangelegd. Hierbij werd ruimte voor water (waterbergingen) gerealiseerd en zijn maatregelen voor natuurontwikkelingen (natuurvriendelijke oevers en vistrappen) meegenomen. De aanleg van het laatste deel van deze wetering (ca. 1 km) van de Bese naar het nieuw te bouwen gemaal De Broekhuizen was toen nog niet uitvoerbaar. Nu is de tijd rijp om het laatste deel uit te voeren.

Gemaal De Broekhuizen

De bouw van het gemaal De Broekhuizen langs de Vecht is het sluitstuk van de afkoppeling van een deel van het bemalingsgebied van de gemalen Streukelerzijl en Galgenrak bij Hasselt. Dit gebied beslaat de regio Hasselt-Dalfsen-Nieuwleusen en is 18.000 ha groot. Een gebied dat af en toe te nat is en momenteel niet voldoet aan de geldende normen voor wateroverlast. Maar ook is hier in droge perioden juist een tekort aan water. De aanleg van het laatste deel van de Dalfserveldwetering samen met de realisatie van het nieuwe gemaal lost deze knelpunten op, door een deel van het bemalingsgebied af te koppelen en af te voeren naar de Vecht. Daarnaast pompt het gemaal in droge perioden vanuit de Vecht water het gebied in.

Volgen van het project

bouwapp-logo-cleanVanaf heden kunt u de werkzaamheden ‘nieuwbouw gemaal De Broekhuizen en aanleg laatste deel Dalfserveldwetering' ook volgen via de Bouwapp. Via de app kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, maar ook kunt u opmerkingen of vragen naar ons sturen. Voeg het project toe als favoriet. Dan heeft u snel toegang tot het project en ontvangt u meldingen over het project. De BouwApp is te downloaden via App Store of Google Play.

Omleiding / Bypass Hessenweg (N340)

Foto bypass

Voor het project Dalfserveldwetering is het nodig om een duiker onder de huidige Hessenweg (N340) te plaatsen. In de periode van 22 mei t/m 1 juni kunnen weggebruikers enig verkeershinder ervaren. Volg de aanwijzingen op borden. Kaart omleiding (pdf, 4.3 MB)

Dag van de Bouw

logo.nlBent u nieuwsgierig naar het hoe en waarom van aanleg Dalfserveldwetering en bouw gemaal De Broekhuizen tussen Dalfsen en Zwolle? Kom dan naar de Dag van de Bouw op zaterdag 2 juni van 10.00 – 16.00 uur.

Aannemer Dura Vermeer en Waterschap Drents Overijsselse Delta nodigen u van harte uit om een kijkje te komen nemen bij de aanleg van het laatste deel van de Dalfserveldwetering en de duiker onder de Hessenweg. Ook is er informatie over het gemaal De Broekhuizen.

Activiteiten voor jong en oud:

  • Rondleiding door duiker en langs wetering
  • Projectie beelden in de duiker
  • Bekijken gemaal De Broekhuizen met een 3D bril
  • Bekijken materieel loonwerker, aannemer en waterschap

Tot ziens op zaterdag 2 juni, de koffie/limonade staat klaar.

Meer informatie vindt u ook op www.dagvandebouw.nl.

Werk in uitvoering

Wanneer gaan we aan de slag?

De planning is er opgericht dat de werkzaamheden in het voorjaar van 2018 van start gaan en eind 2018 zijn afgerond.

Situatiekaart afkoppeling stroomgebied Dalfserveldwetering (pdf, 2.2 MB)

Situatiekaart Dalfserveldwetering (pdf, 4.9 MB)

Situatiekaart afkoppeling stroomgebied Dalfserveldwetering maart 2018

IMG_0243

2018-05-08-PHOTO-00000007

Samenwerking met...

We realiseren de nieuwe watergang en de aanpassing van de N340 in samenwerking met de provincie Overijssel.

EU logo met tekst_nieuw

Contact

Heeft u vragen over het project Dalfserveldwetering? Mail dan naar projectleider Wim Valk wimvalk@wdodelta.nl of bel via 088 233 1200.

Nieuwsbrieven en media

Nieuwsbrief mei 2018 (pdf, 832 kB)

Artikel De Stentor, dec 2017 (pdf, 818 kB)

Projectgebied Dalfserveldwetering

Als afronding van het afkoppelproject Streukelerzijl bouwen wij een nieuw aan-en afvoergemaal nabij Broekhuizen. Ook trekken wij de Dalfserveldwetering verder door naar de locatie van het nieuwe gemaal. De plaats waar de wetering de huidige Hessenweg gaat kruisen is al enige tijd vastgelegd. Zie ook deze situatiekaart (pdf, 4.9 MB).

Achtergrondinformatie

In de driehoek Hasselt, Nieuwleusen en Dalfsen ligt het stroomgebied van de gemalen Streukelerzijl en Galgenrak. Dit gebied voldoet niet aan de normen van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW), waardoor de kans op wateroverlast relatief groot is. Tijdens droge perioden kampt het gebied met een watertekort. In 2013 is al circa 6 km watergang gerealiseerd ten behoeve van het afkoppelingsproject Streukelerzijl. Nu is de tijd rijp om het laatste deel van de Dalfserveldwetering uit te voeren.

Bekijk de video afkoppelingsproject Streukelerzijl op YouTube.

Kijk voor meer informatie ook eens bij het project gemaal De Broekhuizen.

Dagelijks bestuurslid Herman Odink van het waterschap: ‘Het gaat om een mooi project waardoor het waterbeheer in regio Hasselt-Dalfsen-Nieuwleusen voldoet aan de eisen van deze tijd door terugdringing van wateroverlast en verdroging’.