Dalfserveldwetering; Bese-Hessenweg in Dalfsen


Hier werken wij aan de af-en aanvoer van water

Na afronding van de aanleg van het laatste deel van deze wetering, van de Bese naar het nieuw te bouwen gemaal De Broekhuizen, voldoet het waterbeheer in de regio Hasselt-Dalfsen-Nieuwleusen weer aan de eisen van deze tijd.

Waarom trekken we de Dalfserveldwetering door?

In de periode 2013/2014 heeft het waterschap een groot deel van het tracé van de Dalfserveldwetering (ca. 6 km) aangelegd. Hierbij werd ruimte voor water (waterbergingen) gerealiseerd en zijn maatregelen voor natuurontwikkelingen (natuurvriendelijke oevers en vistrappen) meegenomen. De aanleg van het laatste deel van deze wetering (ca. 1 km) van de Bese naar het nieuw te bouwen gemaal De Broekhuizen was toen nog niet uitvoerbaar. Nu is de tijd rijp om het laatste deel uit te voeren.

Gemaal De Broekhuizen

Gemaal De BroekhuizenDe bouw van het gemaal De Broekhuizen langs de Vecht is het sluitstuk van de afkoppeling van een deel van het bemalingsgebied van de gemalen Streukelerzijl en Galgenrak bij Hasselt. Dit gebied beslaat de regio Hasselt-Dalfsen-Nieuwleusen en is 18.000 ha groot. Een gebied dat af en toe te nat is en momenteel niet voldoet aan de geldende normen voor wateroverlast. Maar ook is hier in droge perioden juist een tekort aan water. De aanleg van het laatste deel van de Dalfserveldwetering samen met de realisatie van het nieuwe gemaal lost deze knelpunten op, door een deel van het bemalingsgebied af te koppelen en af te voeren naar de Vecht. Daarnaast pompt het gemaal in droge perioden vanuit de Vecht water het gebied in.

Wanneer gaan we aan de slag?

De planning is er opgericht dat de werkzaamheden in het voorjaar van 2018 van start gaan en eind 2018 zijn afgerond.

Situatiekaart afkoppeling stroomgebied Dalfserveldwetering (pdf, 2.2 MB)

Situatiekaart Dalfserveldwetering (pdf, 4.9 MB)

Situatiekaart afkoppeling stroomgebied Dalfserveldwetering maart 2018

Media

Artikel De Stentor, dec 2017 (pdf, 818 kB)

Artikel Vechtdal Centraal, dec 2017

'Afronding aanleg Dalfserveldwetering en bouw gemaal De Broekhuizen', maart 2017

Dagelijks bestuurslid Herman Odink van het waterschap: ‘Het gaat om een mooi project waardoor het waterbeheer in regio Hasselt-Dalfsen-Nieuwleusen voldoet aan de eisen van deze tijd door terugdringing van wateroverlast en verdroging’.

Projectgebied Dalfserveldwetering

Als afronding van het afkoppelproject Streukelerzijl bouwen wij een nieuw aan-en afvoergemaal nabij Broekhuizen. Ook trekken wij de Dalfserveldwetering verder door naar de locatie van het nieuwe gemaal. De plaats waar de wetering de huidige Hessenweg gaat kruisen is al enige tijd vastgelegd. Zie ook deze situatiekaart (pdf, 4.9 MB).

Inloopbijeenkomst

Op woensdag 20 december 2017 organiseerde het waterschap een inloopbijeenkomst over het nieuw te bouwen gemaal De Broekhuizen en de afronding van het project Dalfserveldwetering. Tijdens deze inloop gingen we in op de huidige stand van zaken van beide projecten en was er volop gelegenheid om vragen te stellen. Ook waren de beide aannemers aanwezig die het werk gaan uitvoeren. Uitnodiging (pdf, 300 kB)

Samenwerking met...

We realiseren de nieuwe watergang en de aanpassing van de N340 in samenwerking met de provincie Overijssel.

Contact

Heeft u vragen over het project Dalfserveldwetering? Mail naar projectleider Wim Valk wimvalk@wdodelta.nl of bel via 088 233 1891.

Contactgegevens Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Wim Valk

Achtergrondinformatie

In de driehoek Hasselt, Nieuwleusen en Dalfsen ligt het stroomgebied van de gemalen Streukelerzijl en Galgenrak. Dit gebied voldoet niet aan de normen van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW), waardoor de kans op wateroverlast relatief groot is. Tijdens droge perioden kampt het gebied met een watertekort. In 2013 is al circa 6 km watergang gerealiseerd ten behoeve van het afkoppelingsproject Streukelerzijl. Nu is de tijd rijp om het laatste deel van de Dalfserveldwetering uit te voeren.

Bekijk de video afkoppelingsproject Streukelerzijl op YouTube.

Kijk voor meer informatie ook eens bij het project gemaal De Broekhuizen.