Brede Kijk op het Oude Diep


Brede kijk op het Oude Diep

Het Oude Diep is een beek in Drenthe die begint in de velden boven Mantinge en Balinge en stroomt tot aan Echten.

Sinds 2016 werken we samen met verschillende gebiedspartners en de omgeving aan het herstellen van de natuur, landschap en het verbeteren van de waterhuishouding in het stroomgebied van het Oude Diep.

Samen aan het werk

Bestuurlijke Advies Commissie Oude Diep geïnstalleerd

Voor het Oude Diep zijn verschillende (natuur)doelen gesteld, zoals Natura 2000, Kader Richtlijn Water (KRW) en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Om de gezamenlijke uitdaging in beeld te brengen werken wij samen met gebiedspartners, zoals het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, de gemeenten Midden-Drenthe, Hoogeveen en De Wolden, de provincie Drenthe, LTO Noord en Prolander.

De Middenraai

In een van die deelgebieden, de Verlengde Middenraai, zijn de voorbereidende werkzaamheden voor het opstellen van een inrichtingsplan gestart. Naar verwachting gaat in 2021 de eerste schop in de grond om de maatregelen te realiseren. In de video vertelt boswachter Marion Plagge meer over de Verlengde Middenraai en wat daar de komende jaren gaat gebeuren.

Beekdal van het Oude Diep

In het beekdal van het Oude Diep zijn verschillende herstelprojecten uitgevoerd. We hebben al diverse maatregelen getroffen. Het Oude Diep kan nu als het veel regent 200.000 m³ overtollig water parkeren en voor wandelaars is een prachtig jong natuurgebied ontstaan. Dankzij het ‘winterbed’ kan het beekdal van het Oude Diep veel meer water bergen en wateroverlast elders voorkomen.