Bagger bij het waterschap


Waar baggeren we in 2018

Wat is baggeren en waarom doen we dat eigenlijk? Waar gaan we baggeren in 2018? We leggen alles uit in deze korte animatie.

Wanneer gaan we baggeren

De periode waarin gebaggerd wordt loopt van half november tot half maart. Baggeren wordt gedaan met zowel smalspoor- als breedspoorkranen. Welk soort kraan waar baggert, is afhankelijk van de ruimte en de ondergrond.

Media

Baggerklus watergangen woonwijk Oosterboer Meppel geklaard

Baggeraars brengen licht en lucht (pdf, 72 kB)

Waarom baggeren we

baggeren 4

In west Drenthe en west Overijssel is het Waterschap Drents Overijsselse Delta verantwoordelijk voor het beheer van het waterpeil, de kwaliteit van het oppervlaktewater, voor het beheer van waterkeringen en voor het onderhoud van meerdere watergangen en vijvers.

Onderhoud

Sloten, vijvers en kanalen hebben onderhoud nodig. Op de bodem van dit water bezinkt namelijk zand en slib: bagger. Hierdoor wordt het water steeds ondieper. Door al het overbodige bagger te verwijderen, krijgt water meer zuurstof, ruimte en licht. Dat is goed voor de planten, vissen en overige (water)dieren.

Daarnaast moeten sloten en vijvers breed en diep genoeg zijn voor een goede aan- en afvoer van water en om het water goed te onderhouden met bijvoorbeeld een maaiboot.

Bij werkzaamheden aan de watergangen en vijvers kunt u baggerboten en rupskranen aan het werk zien in en rond het water.

Inloopbijeenkomst

foto lange giek

Op dinsdag 17 juli  organiseert het waterschap samen met de gemeente een inloopbijeenkomst in het dorpshuis in Nieuw Balinge, Lijsterstraat 1. U bent hier van harte welkom tussen 19.00 en 21.00 uur.

Bij de inloopbijeenkomst kunt u informatie krijgen over het baggerwerk en de stalen damwand. Ook zijn er tekeningen waarop u exact kunt bekijken waar en hoeveel er in uw omgeving gebaggerd gaat worden en waar de damwand wordt aangebracht. De koffie staat klaar!

Nieuwsbrief juli 2018 (pdf, 632 kB)

Tinus Brand, toezichthouder

'Door baggeren krijgt water meer zuurstof en blijven watergangen breed en diep genoeg'. Tinus Brand, toezichthouder van het waterschap vertelt er alles over in deze korte video.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief jul. 2018, baggeren in Middenraai - Nieuw Balinge (pdf, 632 kB)

Nieuwsbrief okt. 2017, baggeren in Meppel - Oosterboer (pdf, 1 MB)

Nieuwsbrief okt. 2017, baggeren in Deventer - Colmschate (pdf, 1.2 MB)

Nieuwsbrief okt. 2017, baggeren in Dwingeloo en Wijster - Oude Vaart en het Lindhorst Homankanaal (pdf, 1.2 MB)

Kaart baggervakken 2017

Feit

Baggeren is puzzelen met eigen machines en inhuur van materieel. Daarbij wordt gelet op de ondergrond en de breedtes van de watergangen. In veenpolders draaien de kranen zelfs op schotten om niet weg te zakken in de drassige ondergrond. Brede watergangen worden gebaggerd met een extra verlenggiek. Voor de nóg bredere wateren huren we rupskranen in met een extra lange giek van soms wel 21 meter.

Baggerspuitpomp

Baggerwerk gebeurt met kranen – van groot tot klein – die telkens een flinke hap bagger uit de bodem nemen. Maar zie daar! Een innovatieve en technische versterking met de naam baggerspuitpomp, gemonteerd op de giek van een kraan.

Voordeel van deze BSP (BaggerSpuitPomp) is dat al rijdende, naast de vaste massa aan slib, ook dunne zwevende baggerspecie uit het water wordt verwijderd. Vervolgens spuit de BSP de substantie zo’n 30 tot 50 meter in een dun laagje over de aangrenzende percelen. Door de bagger in een laag over een brede strook te verspreiden, groeit het gras er zo weer doorheen en is alles in een mum van tijd weer groen.

Contact

Voor vragen, opmerkingen en/of informatie over onze baggerwerkzaamheden kunt u ook contact opnemen met het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Bekijk onze contactgegevens.

Hoofdkantoor_WDOD_voorzijde