Baggerprojecten bij het waterschap


Inleiding

IMG_0064In west Drenthe en west Overijssel is het Waterschap Drents Overijsselse Delta verantwoordelijk voor het beheer van het waterpeil, de kwaliteit van het oppervlaktewater, voor het beheer van waterkeringen en voor het onderhoud van meerdere watergangen en vijvers. In de nieuwsbrieven op deze pagina leest u hoe het waterschap hier mee om gaat en waar en wanneer.

Waarom baggeren?

Sloten, vijvers en kanalen hebben onderhoud nodig. Op de bodem van dit water bezinkt namelijk zand en slib: bagger. Hierdoor wordt het water steeds ondieper. Door al het overbodige bagger te verwijderen, krijgt water meer zuurstof, ruimte en licht. Dat is goed voor de planten, vissen en overige (water)dieren.

Daarnaast moeten sloten en vijvers breed en diep genoeg zijn voor een goede aan- en afvoer van water en om het water goed te onderhouden met de maaiboot.

Bij werkzaamheden aan de watergangen en vijvers kunt u baggerboten en rupskranen aan het werk zien in en rond het water.

Baggeren bij het waterschap in 2017 en 2018

Wat is baggeren en waarom doen we dat eigenlijk?

Waar gaan we baggeren in 2017 en 2018?

We leggen alles uit in deze korte animatie.

Baggeren?

Door baggeren krijgt water meer zuurstof en blijven watergangen breed en diep genoeg. Tinus Brand, toezichthouder van het waterschap vertelt er alles over in deze korte video.

Contact

Voor vragen, opmerkingen en/of informatie over onze baggerwerkzaamheden kunt u ook contact opnemen met het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Bekijk onze contactgegevens.

Hoofdkantoor_WDOD_voorzijde