Baggeren bij het waterschap


Waarom baggeren we

In ons werkgebied baggeren wij voor voldoende waterdiepte en verbetering van de waterkwaliteit in onze watergangen en vijvers.

Onderhoud

Sloten, vijvers en kanalen hebben onderhoud nodig. Op de bodem van dit water bezinkt namelijk zand en slib: bagger. Hierdoor wordt het water steeds ondieper. Door al het overbodige bagger te verwijderen, krijgt water meer zuurstof, ruimte en licht. Dat is goed voor de planten, vissen en overige (water)dieren.

Daarnaast moeten sloten en vijvers breed en diep genoeg zijn voor een goede aan- en afvoer van water en om het water goed te onderhouden met bijvoorbeeld een maaiboot.

Wanneer gaan we baggeren

Wanneer gaan we baggeren

De periode waarin gebaggerd wordt loopt van half september tot eind maart. Dan kunt u zuigboten en/of (rups)kranen aan het werk zien in en rond het water. Welk soort kraan waar baggert, is afhankelijk van de ruimte en de ondergrond.

De bagger die van de waterbodem afkomt wordt per vrachtwagen afgevoerd naar een depot of erkende verwerkingslocatie. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een aannemer en geven enige overlast.

De verkeersveiligheid krijgt veel aandacht omdat de uitvoering van de werkzaamheden in en nabij scholen/woonwijken plaatsvindt. Er wordt vooral en zoveel mogelijk rekening gehouden met schoolgaande kinderen en ander langzaam verkeer.

Met de laarzen in de modder

Jaap Ruiter

Jaap Ruiter is directievoerder bij ons waterschap. Hij is onder andere verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de grotere ‘baggerklussen’. Hij is veel buiten te vinden, met z’n laarzen in de modder. Vaak voor een overleg met de toezichthouder, de aannemer en soms met omwonenden.

'Door te baggeren verbetert de af- en aanvoer van water, krijgt het water meer zuurstof en blijven watergangen zoals vijvers, sloten, kanalen en beken diep genoeg. Aan bijvoorbeeld een mooi en fris stadspark dragen wij ook ons steentje bij’, zegt Jaap.'

Baggeren met een zuigboot

Baggeren in de Oude Wetering

Met behulp van een zuigboot werd de Oude Wetering in Zwolle (pdf, 361 kB) over een lengte van 2 km uitgebaggerd. Vanwege het zeer drukke (school) fietsverkeer kon het werk niet vanaf de weg worden uitgevoerd. Het moest vanaf het water.

Veiligheid boven alles!

Een mooi fris stadspark

Baggeren in Kampen

Voor een mooi en fris stadspark dragen we allemaal ons steentje bij. Naast het baggeren haalt het waterschap blad uit het water weg en zo nodig laten we het water doorstromen om de kans op blauwalgen en botulisme te verkleinen.

Nieuwsbrieven en downloads

Baggeren

Genieten van schoon water

'Door baggeren krijgt water meer zuurstof en blijven watergangen breed en diep genoeg'. Tinus Brand, toezichthouder van het waterschap vertelt er alles over in deze korte video.

Het verhaal van de waterschappen

Door goed waterbeheer houden wij onze voeten droog, hebben wij schoon water en is er niet teveel, maar ook niet te weinig water.