Baggeren bij het waterschap


Baggeren bij het waterschap

Waar baggeren we

Wat is baggeren en waarom doen we dat eigenlijk? Waar gaan we baggeren in 2018? We leggen alles uit in deze korte animatie.

Wanneer gaan we baggeren

De periode waarin gebaggerd wordt loopt van half september tot eind maart. Dan kunt u zuigboten en/of (rups)kranen aan het werk zien in en rond het water. Welk soort kraan waar baggert, is afhankelijk van de ruimte en de ondergrond.

De bagger die van de waterbodem afkomt wordt per vrachtwagen afgevoerd naar een depot of erkende verwerkingslocatie. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een aannemer en geven enige overlast. De verkeersveiligheid krijgt veel aandacht omdat de uitvoering van de werkzaamheden in en nabij scholen/woonwijken plaatsvindt. Er wordt vooral en zoveel mogelijk rekening gehouden met schoolgaande kinderen en ander langzaam verkeer.

Waarom baggeren we

Waarom baggeren we

In ons werkgebied baggeren wij voor voldoende waterdiepte en verbetering van de waterkwaliteit in onze watergangen en vijvers.

Onderhoud

Sloten, vijvers en kanalen hebben onderhoud nodig. Op de bodem van dit water bezinkt namelijk zand en slib: bagger. Hierdoor wordt het water steeds ondieper. Door al het overbodige bagger te verwijderen, krijgt water meer zuurstof, ruimte en licht. Dat is goed voor de planten, vissen en overige (water)dieren.

Daarnaast moeten sloten en vijvers breed en diep genoeg zijn voor een goede aan- en afvoer van water en om het water goed te onderhouden met bijvoorbeeld een maaiboot.

Bij werkzaamheden aan de watergangen en vijvers kunt u baggerboten en rupskranen aan het werk zien in en rond het water.

Met de laarzen in de modder

Jaap Ruiter

Jaap Ruiter is directievoerder bij ons waterschap. Hij is onder andere verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de grotere ‘baggerklussen’. Hij is veel buiten te vinden, met z’n  laarzen in de modder. Vaak voor een overleg met de toezichthouder, de aannemer en soms met omwonenden.

'Door te baggeren verbetert de af- en aanvoer van water, krijgt het water meer zuurstof en blijven watergangen zoals vijvers, sloten, kanalen en beken diep genoeg. Aan bijvoorbeeld een mooi en fris stadspark dragen wij ook ons steentje bij’, zegt Jaap.'

> Lees het hele interview met Jaap Ruiter

Baggeren in Zwolle

Baggeren in de Oude Wetering

Met behulp van een zuigboot wordt de Oude Wetering in Zwolle (pdf, 361 kB) over een lengte van 2 km in september 2018 uitgebaggerd. Vanwege het zeer drukke (school) fietsverkeer kan het werk niet vanaf de weg worden uitgevoerd. Het moest vanaf het water. Veiligheid boven alles!

In de Wetering waren ook een paar beschermde vissoorten aanwezig zoals de zoetwatermossel, de grote en kleine modderkruiper en de bittervoorn. Deze beschermde vissoorten zijn allemaal afgevangen en elders weer ingelaten.

Baggeren in Kampen

Baggeren in Kampen

Voor een mooi en fris stadspark dragen we allemaal ons steentje bij. Naast het baggeren haalt het waterschap blad uit het water weg en zo nodig laten we het water doorstromen om de kans op blauwalgen en botulisme te verkleinen.

De gemeente Kampen heeft de 1e Ebbingestraat afgekoppeld. Daardoor komt er bij zware buien minder rioolwater via de overstort in de vijvers terecht. Als gebruiker van het park kun je ook je steentje bijdragen door zo min mogelijk voedingsstoffen toe te voegen. Zoals eendjes voeren. Dat is prima, maar doe het verantwoord:

  • Voer zo min mogelijk brood. Een kapje oud brood kan weinig kwaad, maar houd het beperkt, geen hele broden!
  • Bied de dieren variatie als u wilt bijvoeren: doperwten, mais of ander graan (kippenvoer).
  • Voer niet te veel, het moet opgaan waar u bij staat.

Baggeren in Drenthe

Baggeren in Drenthe

Het baggerwerk in de Middenraai (pdf, 632 kB) in Nieuw-Balinge gaat voorspoedig. De aannemer maakt flinke vorderingen. Totaal wordt hier ca. 8.000 m3 bagger verwijderd en in een weiland depot gestort. In november starten we met het aanbrengen van een stalen damwand.

Het baggeren en het plaatsen van de damwand geven mogelijk enige overlast. Aan de verkeersveiligheid besteden wij zeker veel aandacht. De werkzaamheden gaan medio augustus van start en zijn uiterlijk 21 december 2018 gereed.

Genieten van schoon water

'Door baggeren krijgt water meer zuurstof en blijven watergangen breed en diep genoeg'. Tinus Brand, toezichthouder van het waterschap vertelt er alles over in deze korte video.

'Baggeren is puzzelen met eigen machines en inhuur van materieel. Daarbij wordt gelet op de ondergrond en de breedtes van de watergangen. In veenpolders draaien de kranen zelfs op schotten om niet weg te zakken in de drassige ondergrond. Brede watergangen worden gebaggerd met een extra verlenggiek. Voor de nóg bredere wateren huren we rupskranen in met een extra lange giek van soms wel 21 meter', zegt Tinus.

Contact

Hoofdkantoor Waterschap Drents Overijsselse Delta

Voor vragen, opmerkingen en/of informatie over onze baggerwerkzaamheden kunt u ook contact opnemen met het Waterschap Drents Overijsselse Delta: telefoon 038 233 1916 of bekijk onze contactgegevens.

Genieten van schoon water

Water Projecten

Besluit bodemkwaliteit

Wet natuurbescherming en de goedgekeurde gedragscode