Zandwetering Schalkhaar


71Het gebied rondom de Zandwetering bij Schalkhaar is veranderd. De watergang is verbreed, er is meer ruimte voor water en het gebied is toegankelijker geworden voor recreatie. Zo is de Zandwetering tussen de Gooiermars en Diepenveen weer klaar voor de toekomst.

Water, natuur en recreatie

De afgelopen jaren is de Zandwetering tussen de Gooiermars en Diepenveen aangepakt. Dit traject (pdf, 500 kB) is ongeveer 2 kilometer lang en ligt tussen het Overijssels Kanaal en het Zandweteringpark. In het gebied is meer ruimte gekomen voor water, en er is geïnvesteerd in natuur, recreatie en landbouw.

De ambities van gemeente en waterschap zijn in januari 2005 uitgewerkt in het Masterplan (pdf, 14 MB) Zandwetering. Het was de basis voor de uitvoering van dit project.

38-P5200359Feestelijke oplevering

Op zaterdag 20 mei 2017 is het project feestelijk opgeleverd met diverse activiteiten aan de Hagenvoorderdijk in Schalkhaar.

Struinpad

Het struinpad langs de Zandwetering is alleen toegankelijk voor wandelaars. Honden zijn op het pad verboden omdat het vee hiervan kan schrikken, of ziek wordt van de hondenpoep. Mensen die over het pad lopen vragen wij rekening te houden met de aanwonenden. Bijvoorbeeld door niet in tuinen en weilanden te lopen en geen rommel achter te laten.

Projectgebied

Wat hebben we gedaan?

De aannemer is voor de bouwvak van 2016 begonnen met de werkzaamheden en het project is op 20 mei 2017 opgeleverd.

  • Er zijn waterbergingen gegraven om het water meer ruimte te geven. Voor de natuurontwikkeling zijn oevers aangelegd en poelen gegraven voor de kamsalamander.
  • Het struinpad is gerealiseerd.
  • Daarnaast is de Borgelerleide verlengd en is er gebaggerd.
  • In samenwerking met de Stichting IJssellandschap zijn zieke, dode en onveilige bomen uit het Hagenvoordse bosje gekapt.
  • De waterinlaat voor de Oude Zandwetering is inmiddels geautomatiseerd en aangesloten op het stroomnet.
  • Het gemaal bij het Hagenvoordsebos is afgerond.

Genieten van de Zandwetering

Marlies Spreen projectleider van gemeente Deventer: “In het Zandweteringpark en de Baarlerhoek zijn onder andere nieuwe fiets- en wandelpaden aangelegd. Hierdoor kunnen mensen genieten van de Zandwetering en de recreatiemogelijkheden. Wij hebben de toegankelijkheid van de Zandwetering vanuit Schalkhaar verbetert en verbonden met het Zandweteringpark en de Baarlerhoek.” Omwonenden gaven via een klankbordgroep aan tegen intensieve recreatie langs de Zandwetering te zijn. Daarmee is in het plan rekening gehouden. Langs de Zandwetering is een struinpad aangelegd zodat belangstellenden het gebied in kunnen.

Evaluatie met de Klankbordgroep

In het voortraject is afgesproken om een jaar na de uitvoering bij elkaar te komen om ervaringen met elkaar te delen. Gemeente en waterschap nodigen de klankbordgroep uit om 31 oktober 2017 het project te evalueren. De betrokkenen krijgen hiervoor van te voren een officiële uitnodiging.

Achtergrondinformatie Zandwetering Schalkhaar (pdf, 31 kB)

Eisen en onderhoud

Het waterschap heeft de Zandwetering aangepakt omdat de inrichting van de oevers niet meer voldeed aan de wettelijke eisen. Daarnaast vraagt de verwachte klimaatverandering om meer ruimte voor water en wil het waterschap het gebied duurzamer en efficiënter onderhouden.

De Zandwetering is van belang voor de aan- en afvoer van water voor de verschillende functies in het gebied zoals landbouw, stedelijk gebied en natuur. Bovendien is de omgeving voor de inwoners van Deventer een prachtige plek. De afgelopen tijd hebben waterschap en gemeente samen met belanghebbenden een plan gemaakt waarin de Zandwetering nog beter tot zijn recht komt.

Fotoalbum

foto 2_inloopavond Zandwetering Schalkhaar_29 september 2014
foto 3_inloopavond Zandwetering Schalkhaar_29 september 2014
foto 4_inloopavond Zandwetering Schalkhaar_29 september 2014
foto 5_inloopavond Zandwetering Schalkhaar_29 september 2014
foto 6_inloopavond Zandwetering Schalkhaar_29 september 2014
foto 7_inloopavond Zandwetering Schalkhaar_29 september 2014
foto 8_inloopavond Zandwetering Schalkhaar_29 september 2014
luchtfoto zandwetering schalkhaar 1
luchtfoto zandwetering schalkhaar 3
schalkhaar
FullSizeRender 1
IMG_1718
FullSizeRender 2
IMG_2434
IMG_2435
IMG_2433
IMG_2429
IMG_2427
Zandwetering Schalkhaar 5
kamsalamander 1
zandwetering schalkhaar 20
zandwetering schalkhaar 21
zandwetering schalkhaar 22
zandwetering schalkhaar 23
zandwetering bord struinpad
zandwetering bouw brug 1.png
zandwetering bouw brug.png
zandwetering brug.png
zandwetering brug 1.png
FullSizeRender
brug 3
brug 4
uw waterschap

Contact

Voor vragen of informatie over de uitvoering kunt u terecht bij Jannick Knol (toezichthouder waterschap), tel.nr. 088 233 1409 en per e-mail: jannickknol@wdodelta.nl of bekijk onze contactgegevens.

Dit project krijgt steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Logo Europese Unie klein