Waterfront Dalfsen (HWBP)


Bescherming tegen de Vecht

Dalfsen is een toeristische plaats aan de Overijsselse Vecht en is mede bekend vanwege de fraaie natuurrijke omgeving. In januari 1926 brak er een dijk door met als gevolg dat het dorp en de omgeving onder water kwamen te staan. Koningin Wilhelmina bezocht het getroffen gebied om de betrokken Dalfsenaren een hart onder de riem te steken.
Werken aan waterveiligheid houdt nooit op. Dat blijkt. Nu, jaren later, wordt er nog altijd gewerkt om de dijken en kades langs de Vecht veilig te houden. Met het project Waterfront Dalfsen – onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) - worden ook hier de dijken op orde gebracht. Ter hoogte van de bekende ‘Blauwe Bogen-brug' is de dijk over een lengte van 520 meter afgekeurd, omdat het qua hoogte niet meer voldoet aan de eisen. Inmiddels is het deel ten westen van de brug over een lengte van 200 meter verbeterd.

Samen zoden aan de dijk

Voor alle Hoogwaterbeschermingsprojecten is ons uitgangspunt dat we samen met inwoners, provincie, gemeenten, belangengroepen en bedrijfsleven écht zoden aan de dijk willen zetten. Duidelijk, daadkrachtig en interactief!