Waterberging Panjerd-Veeningen


Inleiding

Na het hoogwater van 1998 hebben de provincies en de waterschappen gebieden aangewezen als waterbergingsgebied. De klimaatverandering maakt het nodig dat we gebieden inrichten waar wij tijdelijk water kunnen parkeren. Panjerd-Veeningen is een van die gebieden. Zodra het mogelijk is, voeren we het tijdelijk opgevangen water alsnog met gemalen af naar het IJsselmeer.

In dit project combineren we waterberging met natuurontwikkeling. De ecologische waarden zijn mede bepalend voor de inrichting en het gebruik. Rond de bestaande plassen heeft het gebied al een natuurfunctie en ook de landbouwgrond ten oosten van de plas wordt natuurgebied. Tegelijk met de aanleg van een in- en uitlaatwerk maken we de oevers minder steil en zorgen we voor meer moeras. Ook als het gebied is ingericht en opgeleverd, blijft stichting Het Drentse Landschap beheerder.

Dit waterbergingsgebied is een overloopgebied bij extreme neerslag. Naar verwachting is de berging eens per 25 tot 100 jaar nodig.

Nieuws en media

Meppel houdt droge voeten dankzij een nieuw waterbergingsgebied met bijzondere inlaat. Een met water gevulde balgstuw houdt het water uit de Hoogeveensche Vaart tegen. Bij een extreem hoog peil wordt de stop uit de bijzondere kering gehaald, zodat die - eventueel deels - kan leeglopen. Overtollig water loopt vervolgens in het bergingsgebied Panjerd-Veeningen.  Artikel Cobouw februari 2016.

Contact

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider van het waterschap. Bekijk onze contactgegevens.

Korte film over de realisatie van waterberging Panjerd-Veeningen

Achtergrondinformatie

We werken in dit project samen met particuliere grondeigenaren en verwerken hun belangen in het plan. Ook Rijkswaterstaat, Gemeente de Wolden en stichting Het Drentse Landschap zijn betrokken.

Relatie met andere projecten

Aan de noordkant van de vaart, tegenover Panjerd-Veeningen, ligt de zandwinlocatie Traandijk. De effecten van de beide waterbergingen zijn niet los van elkaar te zien. Op hydrologisch en planologisch gebied werken beide projecten nauw samen.

Projectgebied Panjerd-Veeningen

Fotoalbum

Zicht op de plas en omgeving
Zicht achter het benzinestation
Baggerboot
Aanleg kade
Aanleg inlaatwerk
Bouwvoor in depot
Kade in ontwikkeling
Sleepboot aan het werk
Werk in uitvoering aflaatwerk
Begin kade
Kade in ontwikkeling
Projectborden
Werk in uitvoering
Veldwerk achter het benzinestation
Impressie bouw inlaatconstructie
Impressie bouw inlaatconstructie 3
Impressie bouw inlaatconstructie
Schematische weergave balgstuw
Schematische weergave situatie balgstuw
afgraving langs fietspad
afgraving plas
aflaatkunstwerk in uitvoering
balg!
beeld kade
bodembescherming
kantelstuw
lege balg
opgeblazen met water balg