Waterberging Traandijk-Oshaar


Inleiding

Na het hoogwater van 1998 hebben de provincies en de waterschappen gebieden aangewezen als waterbergingsgebied. De klimaatverandering maakt het nodig dat we gebieden inrichten waar wij tijdelijk water kunnen 'parkeren'. Traandijk-Oshaar is een van die gebieden. We zorgen dat het gebied bij dreigende wateroverlast overtollig water kan opvangen. Zodra het mogelijk is, voeren we het alsnog via gemalen af naar het IJsselmeer.

Realisatie van de waterberging

De korte film op deze pagina laat de werkzaamheden zien, die zijn uitgevoerd om de waterberging Traandijk te realiseren. Deze waterberging ligt langs de Hoogeveensche Vaart tussen Meppel en Hoogeveen in het gebied Koekange Zuid (De Wolden).

De waterberging Traandijk (de zandwinlocatie van vof Echten) is ingericht voor een gestuurde waterberging. Als er wateroverlast dreigt, kan de berging (tijdelijk) vollopen. Er kan 350.000 m3 water worden geparkeerd. Dit zorgt voor  een verlaging van de afvoer in de Hoogeveensche Vaart, waardoor het waterpeil verderop bij Meppel tot minder overlast zal leiden.

Rondom de zandwinplas is een kade gemaakt.  Vanaf de Hoogeveensche Vaart is een inlaat gebouwd: een klepstuw. In tijden van dreigende wateroverlast wordt de klepstuw neergelaten, waarna het water het bergingsgebied (de zandwinplas)  instroomt. Deze kan zich in 24 uur vullen. Aan de zuidwestkant is een uitlaat gebouwd (ook een klepstuw). Deze kan worden opgetrokken om het gebied (tijdelijk) af te sluiten als de waterberging wordt ingezet en weer worden neergelaten als de berging weer leeg mag stromen. Het water stroomt dan via bestaande watergangen nabij de Ossesluis weer in de Hoogeveensche Vaart.

Persbericht februari 2017 "Waterberging Traandijk getest"

Korte film realisatie waterberging Traandijk-Oshaas

Fotoalbum

Informatiepaneel Traandijk
Inlaat Traandijk
Overzicht Echten
Projectgebied Traandijk
Traandijk
Inlaat Traandijk
Traandijk
Zicht op het gebied
Zicht op het werk
Zandwinning
Traandijk hans_pereboom_laat_de_klepstuw_van_de_inlaat_neer
Traandijk waterinlaat

Waterinlaat Traandijk

Traandijk waterinlaat

Projectgebied Traandijk-Oshaar

Achtergrondinformatie

In het inrichtingsplan zijn de functies van waterberging en zandwinning gecombineerd. Uiteraard is rekening gehouden met de effecten op de omgeving, met andere belangen, bestaand beleid en regelgeving. Aan de zuidkant van de vaart, tegenover Traandijk, ligt een andere waterberging: Panjerd-Veeningen. De effecten van de beide waterbergingen zijn niet los van elkaar te zien. Op hydrologisch en planologisch gebied werken beide projecten nauw samen.

Contact

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider, Geert Jan de Wit. Bekijk onze contactgegevens.

Samenwerking

We werken in dit project nauw samen met VOF Zandexploitatiemaatschappij Echten. Andere partners zijn de gemeente De Wolden en de provincie Drenthe.