Vispassages Oude Diep


Wat hebben we gedaan

voorde brug vispassageDe vispassages Oude Diep liggen in het meest benedenstroomse gedeelte van het Oude Diep. Dat is tussen Echten (gemeente De Wolden) en Hoogeveen. Er liggen drie stuwen in dit deel van het Oude Diep. Deze drie stuwen waren niet vispasseerbaar en daardoor een knelpunt vanuit de Kader Richtlijn Water (KRW). Inmiddels is het project afgerond. Het Oude Diep is in beheer, eigendom en onderhoud van het waterschap.

Waterkwaliteit en maatregelen

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt eisen aan het ecologisch watersysteem. De ecologie onderzoekt de samenhang van levende wezens met elkaar en hun omgeving. De eisen zijn vooral gericht op de kwaliteit van de beek. Maatregelen die we daarom hebben uitgevoerd zijn:

  • Het bevorderen van vismigratie. Vissen moeten zich vrij van het ene naar het andere gebied kunnen bewegen als het levensstadium of de omstandigheden daarom vragen. Om de trek en verplaatsing van vissen te bevorderen, worden knelpunten opgelost en passeerbaar gemaakt voor vissen. Dit gebeurt bij vrijwel alle stuwen in stromend water.
  • De aanleg van natuurvriendelijke oevers en het bevorderen van stroming.

Nieuwsbrieven en media

Nieuwsbrief nr. 2, maart 2017 (pdf, 918 kB)

Nieuwsbrief nr. 1, maart 2017 (pdf, 697 kB)

Persbericht 'Vissen zwemmen straks weer alle kanten op' mrt. 2017

Persbericht 'Otter terug in het Oude Diep' feb. 2017 (pdf, 169 kB)

Artikel Dagblad v/h Noorden "Vispassages in Oude Diep, snelweg naar paaigebied" jan. 2017

Feestelijke ingebruikname

Vispassage Oude Diep 6Wethouder Jan ten Kate (De Wolden), de directeur van het Recreatieschap Dick Dijkstra en dagelijks bestuurder Hans Pereboom (Waterschap Drents Overijsselse Delta) hebben op woensdag 29 november 2017, nabij De Molenhoeve, een bank in gebruik genomen en een informatiebord (pdf, 20 MB) onthuld bij het Oude Diep in Echten. Het Oude Diep heeft in het beekdal de laatste jaren weer de ruimte en zijn slingerende vorm teruggekregen. Om de waterkwaliteit te verbeteren zijn natuurvriendelijke oevers en vispassages aangelegd. Dit is gunstig voor planten en dieren.

Mooi Echten

Het informatiebord is gerealiseerd in een samenwerking tussen waterschap, gemeente en Europa en geeft naast informatie over de vispassages, flora en fauna, de wandelaar bij het Oude Diep ook hints voor een mooie voortzetting van de dag in Echten. In dit dorp met een beschermd dorpsgezicht zijn oude Saksische boerderijen te bewonderen, een replica van een plaggenhut te zien, is er een toeristisch informatiepunt (’t Huus met de Belle) waar ambachtelijke streekproducten te verkrijgen zijn en nog meer wandeltips. Het bankje naast het informatiebord is aangeboden door het Recreatieschap Drenthe.

Vissen niet meer hinderen

In het Oude Diep liggen stuwen om de waterstand te regelen. Vissen konden niet heen en weer zwemmen in deze beek. Door vispassages worden vissen niet meer gehinderd en kunnen ze voorbij stuw zwemmen. Vissen moet heen en weer kunnen zwemmen om stroomopwaarts te paaien, op te groeien en eten te zoeken. De winde profiteert van deze vispassages. Deze vis overwintert in diepe delen van de Hoogeveense Vaart en zwemt in het voorjaar het Oude Diep op om te paaien. Jonge windes groeien op in de beek, waar ze veel voedsel vinden. In het najaar zwemmen ze naar dieper water om te overwinteren. Ook snoek en blankvoorn profiteren hiervan.

Meer planten en dieren

De natuurvriendelijke oevers zijn gewone oevers maar dan met een flauwere helling. Daar kunnen dan verschillende soorten planten groeien. Meer planten zijn op zich al een verrijking, maar zorgen ook voor een goed leefgebied voor kleine dieren, zoals waterinsecten en jonge vis.

Contact

Voor informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider, Gert-Jan Pool. Bekijk onze contactgegevens.

Het Oude Diep slingert weer...

Fotoalbum

Vispassage Oude Diep locatie 1
Vispassage Oude Diep locatie 2
Vispassage Oude Diep locatie 3
Vispassage Oude Diep locatie 4
Vispassage Oude Diep locatie 5
Vispassage Oude Diep 6
Vispassage Oude Diep 7
Natuur vriendelijke oever - locatie 3
Nieuwe sloot langs Houtwal - locatie 3
Oude loop Oude Diep - locatie 2
Projectbord inzoom - locatie 2
Projectgebied + zuivering + werkroute 14-9-2015
Vispassage Oude Diep aanleg damwanden 2
Vispassage Oude Diep inmeting damwanden
aanbrengen stortebed aan de benedenstroomse kant
Zwemplek
graven natuurlijke oever
Oude loop Oude Diep 2

Informatiebord

paneel_vispassages_echten_05102017_contouren-page-001

Luchtfoto Oude Diep

Projectgebied + zuivering + werkroute 14-9-2015

Op deze afbeelding zijn de vier locaties van het project weergegeven.

  • Locatie 1: De Molenhoeve, aanleg vispassage
  • Locatie 2: Echten–Zuidwolderweg, aanleg vispassage
  • Locatie 3: Hooimaatsdijk, grondophoging
  • Locatie 4: Nabij de Vledderweg, aanleg vispassage

Kijk ook eens bij ons andere project in dit gebied: Brongebied Oude Diep

Projectgebied