Vervanging klepkeringen Kampen-Midden


Hoogwaterbrigade Kampen

Waarom vervangen?

Vanaf het jaar 2002 beschikt het waterschap over de waterkering Kampen-Midden. Deze waterkering kan door de Hoogwaterbrigade bij hoogwater in de IJssel in fasen worden opgebouwd om Kampen te beschermen tegen overstromingen. Belangrijk onderdeel van de waterkering zijn de klepkeringen op 5 verschillende locaties. Mede door het drukke verkeer op deze locaties, vragen deze keringen om veel onderhoud en zijn de inspectiemomenten beperkt. De afgelopen 10 jaar was er vaak sprake van technische mankementen. Ook is bij het in stand houden van deze keringen groot onderhoud en revisie op korte termijn noodzakelijk. Om deze redenen vervangen wij de klepkeringen door schotbalkkeringen. Hiermee realiseren we een betere en betrouwbare waterkering die om minder onderhoud vraagt.

Uitvoering

Werkzaamheden afgerond

De werkzaamheden voor de vervanging van de vijf klepkeringen door schotbalken in de Kamper waterkering zijn zaterdag 19 oktober afgerond. Dit houdt in dat op de 19e oktober de bouwhekken worden verwijderd en de gehele IJsselkade vanaf 17.00 uur weer voor alle verkeer toegankelijk is. De waterkering Kampen is hiermee weer klaar voor de toekomst om bij hoogwater op de IJssel, Kampen voldoende veiligheid te bieden.

Het Bouwteam, bestaande uit vertegenwoordigers van aannemer Dura Vermeer, de gemeente Kampen en het waterschap, heeft deze klus geklaard binnen de gestelde planning en het beschikbare budget.

Meer informatie

Proefsluiting

Op 6 en 7 november van 19.00 tot uiterlijk 22.00 uur vindt de proefsluiting plaats van de vijf nieuwe schotbalkkeringen. Op 6 november geldt dit voor de 2 keringen Stadsbrug ABN AMRO kantoor en Van Heutszplein en de proefsluiting van de drie keringen Stadsbrug Stadsherberg, Oorgat en Vloeddijk volgt op 7 november. Tijdens de proefsluitingen is doorgang van het verkeer niet mogelijk.

Calamiteiten kunt u 24 /7 dagen doorgeven via 088-2331200. Dit geldt ook voor vervuiling van het oppervlaktewater of ongewenste lozingen.

Schotbalkkeringen

Schotbalkkeringen

De waterkering loopt in Kampen door stedelijk gebied met veel verkeer. Het vele onderhoud aan de klepkeringen veroorzaakt de nodige verkeershinder. Door het toepassen van schotbalkkeringen behoort dit tot het verleden.

Uit onderzoek is gebleken dat deze keringen een betrouwbaar alternatief zijn voor de huidige klepkeringen. Schotbalken zijn al vanaf de aanleg een belangrijk onderdeel van de waterkering Kampen-Midden. De ervaringen hiermee zijn wat betreft bedrijfszekerheid en opbouw positief.

Locaties vervangen klepkeringen

Door op de + of - te klikken kunt u in- of uitzoomen om de exacte locaties van de klepkeringen te vinden.