Verbreding brug stuw Vechterweerd en bijdrage aan Zieleschepen


Donderdag 1 juni openden wethouder Ruud van Leeuwen van de gemeente Dalfsen en dagelijks bestuurslid Henk Oegema van het waterschap de verbrede brug over de stuw Vechterweerd. Met het doorknippen van een foto van de oude situatie was de opening een feit.

De brug is over een lengte van 40 meter verbreed van 1.20 naar 1.80 meter. Reden hiervoor is dat tegemoetkomende passanten: scholieren, woon/werkverkeer, recreanten en omwonenden, elkaar nu gemakkelijker kunnen passeren. De brug over de stuw bij Vilsteren is in 2015 op dezelfde manier verbreed en het effect hiervan is positief.

‘Meedenkers’ bij de plannen waren de Toerclub Dalfsen, de Fietsersbond, VVN, Platform Gehandicapten Dalfsen en een dagelijkse passant. Ter verbetering droegen zij vijf punten aan. Zowel de gemeente Dalfsen als het waterschap gaven groen licht voor realisatie hiervan:

  • verbetering tegelpad aan de noordzijde;
  • voetpadborden verplaatsen met daaronder bord met “fietsers te gast”;
  • brugleuning van vistrapbrug inkorten;
  • gebakken klinkers gebruiken op het eiland tussen sluis en stuw: gelijk aan al aanwezige klinkers;
  • haakse bocht onderaan dijkafrit verruimen.

De verbreding van de brug is een van de vele maatregelen vanuit het programma Ruimte voor de Vecht. Hierbij werken verschillende organisaties samen om de Vecht om te vormen tot een halfnatuurlijke laaglandrivier. Belangrijke onderdelen hiervan zijn de waterveiligheid en het aantrekkelijker maken van de Vecht. Naast het waterschap leverden de gemeente Dalfsen en de provincie Overijssel een financiële bijdrage aan de realisering van de brugverbreding.

Even wachten

Opening Brug Vechterweerd 1

Tijdens de opening was de brug over de stuw korte tijd afgesloten voor passerende fietsers en wandelaars. Daarom werden zij getrakteerd op een ijsje.

Opening Brug Vechterweerd 2

Opening Brug Vechterweerd

Opening Brug Vechterweerd 3

Waterschap maakt brug over stuw Vechterweerd veiliger

Zieleschepen

Dit kunstproject vanuit het programma Ruimte voor de Vecht is onderdeel van het Tien Torenplan. Het plan maakt bezoekers meer bewust van de aantrekkelijkheid van de Vecht. De Zieleschepen van Cornelius Rogge hebben na vele tochten hun eindbestemming bereikt. Ze zijn ‘aangemeerd’ tegen de Vechtdijk bij de ontsteende Vechtcorridor bij landgoed Anningahof te Zwolle.

Stichting Kunstwegen heeft, met brede ondersteuning van alle partners van het programma Ruimte voor de Vecht, het kunstwerk opgenomen in de kunstroute van het Overijsselse Vechtdal. Het werk is nu onderdeel van Kunstwegen, een 160 kilometer lange kunstroute langs de Vecht van Ohne (Bentheim) tot Zwolle.

Contact

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider van het waterschap, Ad Koppejan.

Bekijk onze contactgegevens.

Samenwerkende partners

Provincie Overijssel                    Gemeente Dalfsen                    Stichting kunstwegen

provincie overijssel-logo                  gemeente-dalfsen-logo                     kunstwegen_logo

Ruimte v/d Vecht

Logo_Ruimte_voor_de_Vecht_klein_-_voor_infomail

Stuw Vechterweerd

stuw_vechterweerd

De Zieleschepen van Cornelius Rogge

zieleschepen