Stuwcomplexen Vilsteren en Vechterweerd


Inspectie en onderhoud

VechterweerdHet waterschap is verantwoordelijk voor het waterpeilbeheer en scheepvaartbeheer op de Vecht. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat de stuwencomplexen in goede conditie verkeren. Dit bereiken we door om de zeven jaar een inspectie uit te voeren gevolgd door uitvoering van het noodzakelijke onderhoud.

Planning

In juli 2016 zijn we gestart met het onderzoek om inzicht te krijgen in welke staat de stuwcomplexen verkeren en beoordelen we de bedrijfszekerheid. Tijdens de inspectierondes zijn een aantal gebreken geconstateerd die met spoed gerepareerd zijn. De andere herstelwerkzaamheden worden volgens planning in 2017 en 2018 uitgevoerd.

Contact

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider van het waterschap, Ad Koppejan. Bekijk onze contactgegevens.

Nieuws en media

Video artikel De Stentor februari 2018

Artikel RTV Oost februari 2018

Artikel De Toren november 2017 (pdf, 610 kB)

Persbericht WDODelta oktober 2017

Artikel De Stentor maart 2017 (pdf, 355 kB)

Schutsluizen in Vecht na renovatie weer geopend

IMG_2891Vanaf donderdag 29 maart zijn de schutsluizen in de Vecht bij de stuwen Vilsteren en Vechterweerd weer geopend voor de recreatievaart.

Dagelijks is er tussen 8.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur bij beide sluizen een sluiswachter aanwezig om boten te schutten. Het aantal boten dat de sluizen passeert is vanaf 2010 tot 2017 toegenomen van circa 1.700 tot 2.300 bij Vechterweerd en van circa 1.300 tot 1.900 bij Vilsteren.

  • Adres schutsluis Vechterweerd: De Broekhuizen 3, 7722 PC Dalfsen
  • Adres schutsluis Vilsteren: nabij De Stuw 8, 7722 VJ Dalfsen

Renovatie

In het afgelopen halfjaar zijn beide monumentale stuwcomplexen grondig gerenoveerd.

Hierbij ging het met name om:

  • vernieuwing sluisdeuren;
  • revisie bedieningsmiddelen sluizen;
  • herstel metselwerk en voegen (vanwege hoogwater- en vorstperiode nog niet geheel afgerond, maar dit is geen belemmering voor gebruik schutsluizen).