Spier-Moraine


Contact

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider van het waterschap. Bekijk onze contactgegevens.

Spier-Moraine in beeld

Spier-Moraine

Spier-Moraine

Landbouwgebied Spier watert af op het Nationaal Park Dwingelderveld. De kwaliteit van dit water is schadelijk voor de natuurontwikkeling in dit Natura2000-gebied. WDODelta verlegt daarom het afvoertracé, zodat het water buiten het Dwingelderveld blijft.

Er is nog een aandachtspunt: Spier en de directe omgeving hebben in de winter wateroverlast. We inventariseren de overlast en zoeken naar verbeteringen. Voor de uitvoering stellen we een inrichtingsplan op, onder verantwoordelijkheid van de Bestuurscommissie Dwingelderveld. Als waterschap zijn we verantwoordelijk voor de uitwerking van het vernieuwde watersysteem.

Ligging en samenwerking

Het landbouwgebied van Spier en Wijster ligt ten oosten van de A28 Hoogeveen-Beilen rondom het Ter Horsterzand en is in de 60-er jaren aangelegd. Het westelijk deel van het projectgebied bevindt zich binnen de grenzen van het Nationaal Park Dwingelderveld. De zuidzijde is begrensd door de lijn Spier-Wijster en de oostzijde door het Linthorst-Homankanaal. Aan de noordkant strekt het projectgebied zich uit tot en met het Terhorsterzand.

De Bestuurscommissie Dwingelderveld bestaat uit vertegenwoordigers van de provincie Drenthe, waterschap Drents Overijsselse Delta, gemeente Midden Drenthe, landbouworganisatie LTO, Staatsbosbeheer (mede namens Stichting Het Drentse Landschap) en Rijkswaterstaat.

Dit project heeft een directe relatie met Nationaal Park Dwingelderveld.