Sluis Westerveld


Inleiding

32 tweedejaars studenten van de opleiding Middenkaderfunctionaris Infra van het Deltion College hebben de nieuwe sluisdeuren van de sluis in Westerveld ontwikkeld. Dit in nauwe afstemming met WDODelta en aannemer Salverda.

IMG_3151

Korte film over de realisatie van Sluis Westerveld

Uitvoering

Het project Sluis Westerveld is uitgevoerd door Salverda BV. Het project is medio 2017 afgerond. Daarbij is het Deltion College Infra betrokken bij het bouwen van de sluisdeuren, waardoor de sluis zijn oorspronkelijke historische uitstraling heeft.

Aannemersbedrijf Salverda BV, tel.nr. 0525  651 666, e-mail: info@salverda.nl.

Toezichthouder WDODelta: Zenno Hornstra, tel.nr. 088 233 1709, e-mail: zennohornstra@wdodelta.nl.

Volgen van het project

De ontwikkelingen van dit project waren op de voet volgen door de (gratis) BouwApp te installeren op uw smartphone of tablet. Deze ‘De Bouwapp’ kunt u in de ‘App Store’ nog steeds downloaden. Na de installatie zoekt u naar ‘Sluis Westerveld’. Er staan diverse mooie foto's, video's en artikelen voor u klaar.

bouwapp

Wat hebben we gedaan

Sluis Westerveld, een oude uitwateringsluis, was sterk verouderd. De oude sluis Westerveld heeft een hoge cultuurhistorische waarde. Deze bevindt zich direct naast het oude radgemaal Westerveld, waarvan het oude machinegebouw nog zichtbaar is. Het krooshek en de loopbrug voldeden niet meer aan de gestelde eisen. Met dit project werd zowel het krooshek vernieuwd als de oude uitwateringsluis. Ook is de sluis voorzien van nieuwe deuren.

Door deze renovatie verbeteren we de functionaliteit van het peilbeheer en dragen we bij aan het behoud van ons watererfgoed.

Het stroomgebied behelst het noordelijke deel van Zwolle boven de A28, met in het oosten de Overijsselse Vecht en in het westen het uitstroomgebied het Zwarte Water. Het stroomgebied kenmerkt zich door een binnenstedelijke karakter met daarin de wijken Brinkhoek, Langenholte, Aa-landen, Holterbroek en Westerveldse Bos.

Achtergrondinformatie

Sluis Westerveld is bekend als waterbouwkundig kunstwerk en bevindt zich in de Westerveldse Aa, een oud restant van een oude (Vecht)arm.

Toen omstreeks 1400 de dijk langs het Zwarte Water werd aangelegd, moest een sluis worden gebouwd om het water van de Westerveldsche Aa te lozen. De uitwateringsluis verloor haar functie toen in 1879 het stoomgemaal werd gebouwd, later vervangen door een elektrisch gemaal. Op de plaats van de uitwateringsluis uit de 14e eeuw staat nu het nieuwe pontongemaal Westerveld. Aan het complex van sluisje en gemaal herinneren de sluiskolk en de waterschapsloods.

Contact

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider, Dirk-Jan Staman. Bekijk onze contactgegevens.