Ruimte voor de Vecht

Met Duitse partners wordt in het grensoverschrijdende stroomgebied van de Vecht samen gewerkt aan het gewenste veiligheidsniveau, de gewenste waterkwaliteit en waterkwantiteit.

Projecten Ruimte voor de Vecht
Projecten binnen Ruimte voor de Vecht

Bekijk deze projectenkaart

Zowel de Duitse als de Nederlandse waterbeheerders stellen hun eigen doelen voor een goed waterbeheer en voeren daarvoor maatregelen uit. De grensoverschrijdende samenwerking is bedoeld om elkaar over dit beleid te informeren, af te stemmen en als het kan samen maatregelen te treffen.

Daarnaast is uitwisseling en samenwerking nodig bij (dreigende) calamiteiten door watervervuiling en tijdens situaties van regionaal hoog water. In verdergaande samenwerking worden de komende jaren kansen benut. Verdere ontwikkeling in strategisch waterbeheer rond klimaatadaptatie, maar ook de ontwikkeling van het Vechtdal tot verbindende schakel voor ecologie, landbouw en toerisme zijn daar voorbeelden van.

Kijk op de website van Provincie Overijssel voor meer informatie over dit project.


De Vecht in beeld