Westenholte

In vogelvlucht wat er gedaan is.

Achtergrond
Westenholte
Aanleg dijk 2,2 km
300 mt verder landinwaarts
even hoog
Afgraving dijk zodra nieuwe gereed was
Buitendijks aanleg van geulensysteem
aansluiting op bestaande geul
Verplaatsing aantal bewoners naar 3 nieuwe dijkwoningen
2 boerderijen
Aanleg landgoed
Tijdpad Start werkzaamheden in 2011
Afronding werkzaamheden 2016
Omvang Bij Maatgevende Hoog Waterafvoer (MHW) 16.000 m3 per seconde bij Lobith 14 cm verlaging
Lengte nieuwe dijk: circa 2200 m
Gemiddelde breedte nieuwe geulen: 50 - 100 m
Maximale afgravingdiepte: 4 m
Maximaal grondverzet: 1,3 miljoen m3
Budget circa € 38 miljoen

Hoe is de situatie in de toekomst?

  • De dijk komt meer landinwaarts te liggen waardoor de uiterwaard wordt vergroot. De aan te leggen geulen stromen mee in periodes van hoogwater.
  • De grotere geul heeft een open verbinding met de IJssel. Daardoor krijgt de natuur een kans om zich te ontwikkelen in de overgang tussen nat en droog. De zuidzijde van de geul zal bestaan uit korte vegetatie (grassen).
  • Stroomopwaarts wordt water toegevoerd door middel van een duiker (koker of buis die watergangen met elkaar verbindt). Hiermee wordt verversing van de geulen bewerkstelligd. Wanneer het water stijgt, lopen de uiterwaarden eerst via de benedenstroomse verbinding met de IJssel vol. De verwachting is dat gedurende enkele weken de wateroverlaat overstroomt en daarmee stroomt de gehele uiterwaard mee in het gebied.
  • Het nieuwe buitendijkse gebied wordt gedeeltelijk ingericht als natuurgebied, met mogelijkheden voor recreatief medegebruik.