Scheller en Oldenelerbuitenwaarden

In vogelvlucht de werkzaamheden.

Achtergrond
Schelle & Oldeneler Buitenwaarden
Aanleg geulensysteem voorheen in gebruik als landbouwgrond
Zandwinplas verondiepen en aanvullen. Was 20 meter diep. Aanvulling was noodzakelijk om de wateroverlaat veilig te maken.
Extra opvulling maakt het creëren van een bijzonder natuurgebied met onder andere leefgebied voor de Kwartelkoning mogelijk.
Verplaatsing inwoners 2 inwoners vertrokken uit de uiterwaard naar twee nieuwe dijkwoningen evenals een boerderij dat is verplaatst.
Tijdpad Start werkzaamheden in 2011
Afronding werkzaamheden 2016
Omvang Bij Maatgevende Hoog Waterafvoer (MHW) 16.000 m3 per seconde bij Lobith 8 cm verlaging
Gemiddelde breedte nieuwe geulen: circa 75 m
Waterdiepte diepste punten van de nieuwe geulen tot -2,79 m
Maximale afgravingdiepte: 4 m
Maximaal grondverzet: 1,3 miljoen m3
Recreatiepaden
Nieuwe oeververbinding
Budget circa € 17 miljoen

Hoe is de situatie in de toekomst?

  • De geulen gaan onder de nieuwe spoorbrug van de Hanzelijn stromen. De grotere geul heeft een open verbinding met de IJssel. Daardoor krijgt de natuur een kans om zich te ontwikkelen in de overgang tussen nat en droog. De zuidzijde van het gebied zal bestaan uit korte vegetatie (grassen).
  • Stroomopwaarts wordt water toegevoerd door middel van een duiker (koker of buis die watergangen met elkaar verbindt). Hiermee wordt verversing van de geulen bewerkstelligd. Wanneer het water stijgt, lopen de uiterwaarden eerst via de benedenstroomse verbinding met de IJssel vol. De verwachting is dat gedurende enkele weken de wateroverlaat overstroomt en daarmee stroomt de gehele uiterwaard mee in het gebied.
  • Het buitendijkse gebied wordt opnieuw ingericht, met mogelijkheden voor recreatief medegebruik.