Rioolwaterzuivering Kampen (uitbreiding)


Het schoner maken van water is een belangrijke taak van het waterschap

We zuiveren huishoudelijk en industrieel afvalwater. Zo dragen we bij aan de volksgezondheid en een goede waterkwaliteit. De afvalwaterbehandeling doen we samen met gemeenten, die de zorg hebben voor de riolering. Na het zuiveren is het water weer zo schoon, dat het geloosd kan worden op het oppervlaktewater. Benieuwd hoe het zuiveringsproces in zijn werk gaat? Bekijk onze pagina.

Het schoner maken van water is een belangrijke taak van het waterschap

We zuiveren huishoudelijk en industrieel afvalwater. Zo dragen we bij aan de volksgezondheid en een goede waterkwaliteit. De afvalwaterbehandeling doen we samen met gemeenten, die de zorg hebben voor de riolering. Na het zuiveren is het water weer zo schoon, dat het geloosd kan worden op het oppervlaktewater. Benieuwd hoe het zuiveringsproces in zijn werk gaat? Bekijk onze pagina.

Het schoner maken van water is een belangrijke taak van het waterschap

We zuiveren huishoudelijk en industrieel afvalwater. Zo dragen we bij aan de volksgezondheid en een goede waterkwaliteit. De afvalwaterbehandeling doen we samen met gemeenten, die de zorg hebben voor de riolering. Na het zuiveren is het water weer zo schoon, dat het geloosd kan worden op het oppervlaktewater. Benieuwd hoe het zuiveringsproces in zijn werk gaat? Bekijk onze pagina.

Waarom een uitbreiding

RWZI Kampen

De uitbreiding van de rioolwaterzuivering aan de Oslokade in Kampen is noodzakelijk omdat de installatie volbelast is. Verdere toename van bewoners en industrie in Kampen en IJsselmuiden is reden van de uitbreiding om aan de gestelde eisen voor lozing van het gezuiverde water in de IJssel te blijven voldoen.

Na de uitbreiding is de zuiveringscapaciteit van de installatie verhoogd van 81.500 naar 98.000 vervuilingseenheden (ve). 1 ve staat voor de vervuilingswaarde van het afvalwater dat gemiddeld door 1 persoon per etmaal wordt geloosd.

Contact

Voor informatie over dit project kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager, Gert-Jan Pool. Bekijk onze contactgegevens.

Wat gaan we doen

De nieuwbouw van een opvoergemaal, slibbuffer en beluchtingscircuit zijn de belangrijkste onderdelen van de uitbreiding van de rioolwaterzuivering. Hiervoor zijn inmiddels de funderingen gerealiseerd, bekistingen aangebracht en beton gestort voor de werkvloeren.

Planning

Gert-Jan Pool en Rutger Dijsselhof

De planning is erop gericht dat de werkzaamheden eind 2018 zijn afgerond.

Duurzaam

Naast de uitbreiding van de installatie voert het waterschap ook een maatregel uit om energie te besparen. Dit gaat om de vervanging van 3 blowers (installaties om zuurstof in te blazen voor het zuiveringsproces) voor moderne energiezuinige installaties. Dit levert een jaarlijkse besparing op van € 12.000.

Media

De uitbreiding van de rioolwaterzuivering Kampen is in volle gang. Reden voor een interview en filmpje door De Stentor met onze collega's Gert-Jan Pool (omgevingsmanager) en Rutger Dijsselhof (technisch manager).

Kampen poept en plast meer, dus breidt rioolwaterzuivering uit (okt. 2018)

Verwerken zuiveringsslib

zuiveren van afvalwater

Bij het zuiveren van afvalwater komt slib vrij. Tot voor kort werd dit slib vergist op de rioolwaterzuivering Kampen. Om reden van efficiëntie vindt de slibvergisting niet meer in Kampen plaatst maar op de nieuwe installatie op de rioolwaterzuivering Zwolle die in juni 2018 in bedrijf gaat. Bekijk alle informatie op grondstoffen- en energiefabriek te Zwolle en Echten en Slibontwatering.

Werk in uitvoering

Luchtfoto RWZI Kampen
Start werkzaamheden maart 2018
Werkvloer klaar om beton te storten, april 2018
Storten vloer (BCSF Reactor)
2018-05-03-PHOTO-00000006
2018-05-03-PHOTO-00000007
RWZI Kampen 7 juni 2018_reactor
RWZI Kampen 7 juni 2018_reactor (1)
RWZI Kampen
BCSF Reactor
Gert-Jan Pool en Rutger Dijsselhof voor de BCSF Reactor

Van Plas tot Plas

Wat gebeurt er met het water uit riolen?

In deze film legt Saar Koningsberger uit hoe een afval- of rioolwaterzuiveringsinstallatie werkt. Ze beschrijft in deze korte versie de 4 stappen van waterzuivering.