Rioolwaterzuivering Kampen klaar voor de toekomst


Het schoner maken van water is een belangrijke taak van het waterschap

We zuiveren huishoudelijk en industrieel afvalwater. Zo dragen we bij aan de volksgezondheid en een goede waterkwaliteit. De afvalwaterbehandeling doen we samen met gemeenten, die de zorg hebben voor de riolering. Na het zuiveren is het water weer zo schoon, dat het geloosd kan worden op het oppervlaktewater. Benieuwd hoe het zuiveringsproces in zijn werk gaat? Bekijk onze pagina.

Het schoner maken van water is een belangrijke taak van het waterschap

We zuiveren huishoudelijk en industrieel afvalwater. Zo dragen we bij aan de volksgezondheid en een goede waterkwaliteit. De afvalwaterbehandeling doen we samen met gemeenten, die de zorg hebben voor de riolering. Na het zuiveren is het water weer zo schoon, dat het geloosd kan worden op het oppervlaktewater. Benieuwd hoe het zuiveringsproces in zijn werk gaat? Bekijk onze pagina.

Het schoner maken van water is een belangrijke taak van het waterschap

We zuiveren huishoudelijk en industrieel afvalwater. Zo dragen we bij aan de volksgezondheid en een goede waterkwaliteit. De afvalwaterbehandeling doen we samen met gemeenten, die de zorg hebben voor de riolering. Na het zuiveren is het water weer zo schoon, dat het geloosd kan worden op het oppervlaktewater. Benieuwd hoe het zuiveringsproces in zijn werk gaat? Bekijk onze pagina.

Waarom een uitbreiding

RWZI Kampen

De uitbreiding en vernieuwing van de rioolwaterzuivering Kampen aan de Oslokade is gerealiseerd.

Overbelasting van de rioolwaterzuivering en verdere toename van bewoners en industrie in Kampen en IJsselmuiden was reden voor de uitbreiding. Hiermee blijven we voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden voor lozing van het gezuiverde water in de IJssel.

De belangrijkste onderdelen van de werkzaamheden waren de bouw van een nieuwe slibbuffer en een nieuw beluchtingscircuit en het slopen van de bestaande gistingstoren.

Met de uitbreiding is de zuiveringscapaciteit van de installatie verhoogd van 81.500 naar 98.000 vervuilingseenheden (ve). 1 ve staat voor de vervuilingswaarde van het afvalwater dat gemiddeld door 1 persoon per etmaal wordt geloosd.

Contact

Meer informatie over dit project? Bel of mail ons gerust. Bekijk onze contactgegevens.

Duurzaam Doen

Gert-Jan Pool en Rutger Dijsselhof

Met de vervanging van 3 blowers (installaties om zuurstof in te blazen voor het zuiveringsproces) voor moderne energiezuinige installaties, nam het waterschap een energiebesparende maatregel.

Media

De uitbreiding van de rioolwaterzuivering Kampen is afgerond. Reden voor een interview en filmpje door De Stentor met onze collega's Gert-Jan Pool (omgevingsmanager) en Rutger Dijsselhof (technisch manager).

Kampen poept en plast meer, dus breidt rioolwaterzuivering uit (okt. 2018)

Verwerken zuiveringsslib

zuiveren van afvalwater

Bij het zuiveren van afvalwater komt slib vrij. Tot voor kort werd dit slib vergist op de rioolwaterzuivering Kampen. Om reden van efficiëntie vindt de slibvergisting niet meer in Kampen plaatst, maar in de nieuwe installatie op de rioolwaterzuivering Zwolle die recent in bedrijf is genomen.

Slibontwatering

Het slib van de rioolwaterzuiveringsinstallaties gaat naar een slibontwateringsinstallatie. Daar wordt het gemengd met een aantal stoffen, die zorgen dat het water makkelijker uit het slib kan worden verwijderd. Zo kan het slib later in het proces beter worden verwerkt.

Filterinstallatie

Vervolgens persen we met behulp van een grote pers (een filterinstallatie) het overtollige water onder hoge druk uit het slib . Dit water stroomt terug naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie en ondergaat opnieuw het zuiveringsproces. Hierdoor blijft uiteindelijk maar 25% van de binnengekomen hoeveelheid slib over.

Dit overgebleven slib ondergaat nog een compostering in de slib-composteringsinstallatie in Zutphen voordat er onder andere mest van wordt gemaakt.

Vernieuwde rioolwaterzuivering

Van Plas tot Plas

Fotoalbum

Luchtfoto RWZI Kampen
Start werkzaamheden maart 2018
Werkvloer klaar om beton te storten, april 2018
Storten vloer (BCSF Reactor)
2018-05-03-PHOTO-00000006
2018-05-03-PHOTO-00000007
RWZI Kampen 7 juni 2018_reactor
RWZI Kampen 7 juni 2018_reactor (1)
RWZI Kampen
BCSF Reactor
Gert-Jan Pool en Rutger Dijsselhof voor de BCSF Reactor