Rioolwaterzuivering Zwolle klaar voor de toekomst


Van zuivering tot...

RWZI Zwolle

De capaciteit van de slibgistingsinstallatie op de rioolwaterzuivering Zwolle was onvoldoende. Dit leverde een lage afbraak op van het zuiveringsslib (bezinksel na zuivering afvalwater) en daardoor een geringe biogasproductie. Voor de komende jaren wordt binnen het werkgebied van WDODelta nog een toename van de hoeveelheid te verwerken slib voorzien. Uitbreiding van de capaciteit voor het vergisten van slib was daarom nodig. Daarnaast is de “oude” installatie, bestaande uit twee tanks, geheel gerenoveerd. De totale inhoud van het systeem bedraagt nu 10.000 m3. Dit betekent een verdubbeling ten opzichte van de oude situatie.

Combinatie

Uit een studie bleek een financieel voordeel als de uitbreiding van de slibgisting Zwolle werd gecombineerd met het sluiten van de slibgisting op de rioolwaterzuivering in Kampen. Door de gistingsinstallatie Kampen te sluiten, zijn extra en kostbare maatregelen voor gasveiligheid daar niet meer nodig. Op de rioolwaterzuivering in Zwolle wordt nu naast het eigen slib ook dit van zes andere zuiveringen verwerkt, waaronder dat van Kampen.

Energiefabriek

RWZI Zwolle

De rioolwaterzuivering Zwolle is omgevormd tot een Energiefabriek. Karst Spijkervet geeft aan dat hier sprake van is wanneer een rioolwaterzuivering geheel zelfvoorzienend is in het energieverbruik.

‘Dit resultaat halen wij ruimschoots. De WKK-installatie (warmte-krachtkoppeling, bestaande uit een gasmotor en generator) zet het biogas dat bij gisting ontstaat om in elektriciteit. We wekken 5,4 miljoen kWh per jaar op. Dit komt ongeveer overeen met het elektriciteitsgebruik van 1.500 huishoudens. Jaarlijks verbruiken we op de op de rioolwaterzuivering 3,9 miljoen kWh per jaar. Het overschot aan energie: 1,5 miljoen kWh per jaar leveren we terug aan het elektriciteitsnet. Met de vernieuwde installatie leveren wij een belangrijke bijdrage aan het bereiken van een doelstelling voor duurzaamheid van ons waterschap: energieneutraal in 2025.’

Zuiveren van afvalwater

Contact

We zuiveren uw huishoudelijk afvalwater zoals w.c. en doucheafvoer. En we doen hetzelfde voor de industrie. Zo dragen we bij aan de volksgezondheid en een goede waterkwaliteit.

De waterketen

Op de zuiveringen hebben we de dagelijkse zorg voor het nauwkeurig transporteren en zuiveren van afvalwater van en het verwerken en afzetten van het zuiveringsslib.

Rioleringen

De gemeenten gaan over de riolering. Wanneer het uitkomt bij een rioolwaterzuivering zijn wij ervoor verantwoordelijk. Samen pakken we dus afvalwaterbehandeling op. Wanneer het water de rioolwaterzuivering verlaat, is het zo schoon dat het wordt geloosd op rivieren en kanalen.

Contact

Meer informatie over dit project? Bel of mail ons gerust. Bekijk onze contactgegevens.

Video: afdekken voorbezinktanks

Video: van zuivering tot energiefabriek!