Pesserma-Noord


Nieuws en Media

Sinds enige tijd kan het Oude Diep weer over een langer traject kronkelen door het Drentse landschap. Donderdag 15 september 2016 was de officiële afsluiting van het project Pesserma-Noord als onderdeel van het beekherstel Oude Diep. Het Oude Diep kan nu als het veel regent hier 200.000 m³ overtollig water parkeren en voor wandelaars is een prachtig jong natuurgebied ontstaan. Het Oude Diep slingert weer verder (pdf, 55 kB).

Artikel Hoogeveensche Courant oktober 2016

Artikel Dagblad v/h Noorden september 2016

Nieuwsbrief januari 2016 (pdf, 752 kB)

Nieuwsbrief september 2015 (pdf, 963 kB)

Contact

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider van het waterschap, Edwin Kanters. Bekijk onze contactgegevens.

Het Oude Diep slingert weer verder

Project Pesserma-Noord

Het project Pesserma-Noord is onderdeel van het beekherstel Oude Diep. In het verleden is in het stroomgebied van het Oude Diep al een aantal projecten uitgevoerd. De maatregelen in Pessema-Noord zorgen onder andere voor het vasthouden van water bij extreme neerslag.

Door de Pesserma weer te laten kronkelen en een stuw te verwijderen ontstaat een meer natuurlijke situatie. Zodra er veel neerslag valt, zal het water in het Oude Diep gaan stijgen. In Pesserma-Noord kan het water dan buiten haar oevers treden. We noemen dat een ‘meebewegende’ waterberging. Kades bepalen hoever het water kan komen.

Het gebied wordt veel gebruikt voor een wandelrondje. Ook in de nieuwe situatie blijft het mogelijk om het mooie beekdal op die manier te beleven.

Achtergrondinformatie

De provincie Drenthe heeft het gebied aangewezen voor waterberging. Het waterschap voert de werkzaamheden uit. Daarbij werken we nauw samen met Stichting Het Drents Landschap en de gemeente Hoogeveen. Subsidie van  de provincie Drenthe maakt dit project mede mogelijk.

Meer informatie

Fotoalbum

Afplaggen van de bouwvoor
Bestaande vistrap
Bouwbord
Bouwbord waterschap
Meander wordt gegraven
Afplaggen
Meten is weten
Meander door het bos
Duiker Kerkweg wordt vervangen door een brug
Graven van de meander
Graven van de nevengeul
Grondtransport
Graven van de meander door het bos
Aanleg meander
Meander start onder gekapt bos
Meander ten zuiden van gekapt bos
Meestromende nevengeul
Overzicht afgraven meander
Stuw in de Pesserma
Impressie van het gebied
Impressie van het gebied
Piketplaatjes geven de nieuwe meander aan.
Het uitzetten van de meander
Logo Drenthe
pesserma_stapstenen
Pesserma_bord
IMG_9267
IMG_9290
IMG_9274
IMG_9305

Projectgebied