Uitkomsten inventarisatie

Op 24 en 26 augustus 2015 zijn twee inloopbijeenkomsten georganiseerd. Ook is er een enquête verstuurd. Dit heeft het waterschap ingegeven in de knelpunten die boeren ervaren bij het huidige peilbeheer. De kaartjes op deze website geven een overzicht van de uitkomsten.

De kaartjes hiernaast geven aan voor welke percelen boeren tevreden zijn met het zomer- en winterpeil en met de aan- en afvoer. Ook laten de kaartjes zien waar zij problemen ervaren. Heeft u aanvullingen op deze kaartjes? Laat het ons weten door een mail te sturen naar pieterlems@wdodelta.nl.


Uitkomten zomerpeil

Peilbesluiten_Kampereilanden_01_zomerpeil

Uitkomsten zomerpeil

Peilbesluiten_Kamperveen_01_zomerpeil_v3

Uitkomsten winterpeil

Peilbesluiten_Kampereilanden_02_winterpeil

Uitkomsten winterpeil

Peilbesluiten_Kamperveen_02_winterpeil_v3

Uitkomsten aanvoersituatie

Peilbesluiten_Kampereilanden_03_wateraanvoer

Uitkomsten aanvoersituatie

Peilbesluiten_Kamperveen_03_wateraanvoer_v3

Uitkomsten afvoersituatie

Peilbesluiten_Kampereilanden_04_waterafvoer

Uitkomsten afvoersituatie

Peilbesluiten_Kamperveen_04_waterafvoer_v3