Gebruiksfuncties

De provincie Overijssel stelt de gebruiksfuncties vast in de Omgevingsvisie.

Hiernaast vindt u een aantal belangrijke kaarten voor het peilbesluit (versie december 2015).