Peilbesluit Kampereilanden


Herziening peilbesluit Kampereilanden en Haatland

P1040750

Planning en Voortgang

Het waterschap zet de volgende stappen naar het best passende peil

  1. Inventarisatie knelpunten. Het waterschap vraagt belanghebbenden naar knelpunten en wensen bij het huidige peilbeheer.
  2. Nader onderzoek en beoordeling. Het waterschap analyseert de aangegeven knelpunten en bekijkt of deze passen in het kader van het peilbesluit.
  3. Bedenken en bespreken mogelijke oplossingen voor knelpunten. Het waterschap onderzoekt of peilwijzigingen effectief en betaalbaar zijn en bespreekt dit met belanghebbenden.
  4. Bepalen voorkeursvariant voor in te stellen peilen. Het waterschap voegt alle lokale oplossingen samen in een voorkeursvariant voor het hele peilgebied.
  5. Bespreken voorkeursvariant met het gebied. Het waterschap organiseert inloopbijeenkomsten om het voorkeursalternatief te bespreken en het draagvlak te polsen.
  6. Besluitvorming. Het waterschap brengt het voorkeursalternatief in de inspraak en stelt deze vast, afhankelijk van de ingekomen zienswijzen.

Contact

Voor meer informatie neemt u contact op met: Pieter Lems (pieterlems@wdodelta.nl, 088 - 233 1475)