Landinrichtingen Zuidwolde


Nieuwsbrieven en media

Nieuwsbrief Zuidwolde West april 2016 (pdf, 602 kB)

Nieuwsbrief Zuidwolde Noord februari 2016 (pdf, 599 kB)

Contact

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Gert-Jan Pool, projectleider van het waterschap. Bekijk onze contactgegevens.

Zuidwolde in beeld

Landinrichting Zuidwolde

Planning

Inmiddels is gestart met de uitvoering van het project. Als eerste worden de dammen met duikers gelegd en vervolgens worden de doorgangen gemaakt. De aannemer van het werk is Groenrecycling Rouveen BV.

Het streven is om voor eind mei 2016 klaar te zijn.

Toezicht

Roel van der Horst van het waterschap verzorgt het dagelijks toezicht. Hij is bereikbaar per e-mail roelvanderhorst@wdodelta.nl en telefonisch op (088) 233 1504. U kunt bij hem onder meer terecht met vragen over de uitvoering en de planning van het werk.

Johan van Reel is contactpersoon van Groenrecycling Rouveen BV, hij is bereikbaar op tel. (06) 5344 5336.

Achtergrondinformatie

De maatregelen zijn gericht op het vergroten van de afvoer van de Reest en het verhogen van de grondwaterstanden zodat meer kwel richting het beekdal van de Reest gaat. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan het oplossen van de verdroging in het Reestdal en houdt de landbouw een goede waterhuishouding. Verder wordt het watersysteem door het verbreden van watergangen robuuster gemaakt, waardoor het is voorbereid op klimaatverandering. Een van de maatregelen is het verhogen van het peil op de leiding die de Reest vervangt. Een gemaal heft het nadelige gevolg daarvan in het peilvak Linde op.

Rond natuurgebieden worden waar dat kan sloten en waterlopen gedempt of afgedamd. Verder voorziet het plan in compenserende maatregelen voor landbouw en een bypass bij de stuw Nolderveld om landbouwgebied van water te kunnen voorzien. Om in extreme situaties extra water te kunnen vasthouden, is in het inrichtingsplan opgenomen dat in het gebied stuwen worden aangepast en dat het gebied ten noorden van de lage Leiding een inrichting als beekbegeleidend broekbos krijgt.

Voor de landinrichtingen is één bestuurscommissie ingesteld, waarvan het waterschap deel uitmaakt. Daarnaast heeft de bestuurscommissie twee herverkavelingscommissies ingesteld, waarin we geen zitting hebben.

Fotoalbum

Zuidwolde
nieuw gegraven
Vogelzangswijk
Egge
IMG_0619
IMG_0620
IMG_0624
20160408_083747_resized
20160408_083241_resized