Klimaatbuffer Anserveld


Contact

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider van het waterschap. Bekijk onze contactgegevens.

Anserveld in beeld

Stuw Anserveld

Klimaatbuffer Anserveld

Het Anserveld ligt in het meest westelijke deel van het Dwingelderveld, ten noorden van Ansen en ten westen van de Dwingeloosche Heide. Het noordelijk deel van het terrein ligt in de gemeente Westerveld, het zuidelijk deel in de gemeente De Wolden. De Veldslagenweg (zijweg Oude Dwingelderdijk) vormt de grens van het gebied. De totale oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 114 ha.

Waterschap Drents Overijsselse Delta, Vereniging Natuurmonumenten en de provincie hebben samen een plan opgesteld voor het Anserveld. Doelstelling van dit plan is drieledig:

  1. verbeteren van de waterhuishouding afgestemd op de functie natuur (primaire doel).
  2. borgen van het ontvangen van het water van de Davidsplassen onder extreem natte omstandigheden.
  3. vasthouden van het gebiedseigen water.

In totaal gaat het om het vasthouden van 285.000 m3 water. Daarnaast zal natuurontwikkeling plaatsvinden van het huidige graslandgebied.

Achtergrondinformatie

Waterschap Drents Overijsselse Delta, Vereniging Natuurmomenten en provincie Drenthe zijn de initiatiefnemers van het project. Met een klimaatbuffersubsidie en een LIFE-subsidie dragen het Rijk en de Europese Commissie bij aan de financiering van het project. Het gebied is grotendeels eigendom van de Vereniging Natuurmonumenten. Deze organisatie beheert het gebied ook.

Planning

Op 17 november 2015 is het project opgeleverd. Door de te natte omstandigheden is het afrondende 'poetswerk' uitgesteld tot de eerstvolgende droge periode.