Inrichtingsproject Overijssels Kanaal – Zwolle


Inrichting Overijssels Kanaal

IMG_2384Het project Overijssels Kanaal-Zwolle bestaat uit verschillende trajecten en mondt uit in de Nieuwe Wetering, die richting Zwolle stroomt. Het Overijssel Kanaal is één van de wateren en watergangen in het gebied van het WDODelta, die moeten voldoen aan de wetgeving van de Europese Unie: de zogenoemde Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW heeft als doel de waterkwaliteit te verbeteren. Door de nieuwe inrichting van het kanaal wordt de situatie van waterplanten en de visstand verbeterd.

Het waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft in 2017 het kanaal deels opnieuw ingericht.

Wat hebben we gedaan?

20170517_104225_resizedDe inrichtingsmaatregelen van het project bestonden uit het aanleggen van een natuurvriendelijke oever in de vorm van een vooroever en de aanleg van een vispassage (stuw Hankate). Bij de andere stuwen in het Overijssels kanaal kunnen vissen al passeren.

Verder gaat het waterschap het onderhoud anders uitvoeren, zodat de waterplanten zich beter ontwikkelen. Om het onderhoud efficiënt en effectief uit te kunnen voeren, zijn er op een aantal locaties inlaatplaatsen voor maaiboten gekomen.

Geschiedenis

Rond 1850 werd de Overijsselsche Kanalisatie Maatschappij (O.K.M.) opgericht en deze maatschappij groef een aantal kanalen. Het eerste kanaal was het Overijssels Kanaal van Zwolle via Lemelerveld en Vroomshoop naar Almelo, gegraven in 1855. In 1856 kwam de aftakking van Vroomshoop naar De Haandrik (later heette dit kanaal Almelo-De Haandrik). Het zijkanaal Lemelerveld-Raalte-Deventer werd in 1858 geopend. De kanalen Zwolle-Vroomshoop en Lemelerveld-Raalte werden in 1964 gesloten, omdat de scheepvaart terugliep. Het kanaal werd overgedragen aan het toenmalige waterschap Salland.

Projectgebied Overijssels kanaal

Informatiebord bij stuw Hankate

Informatiebord bij stuw Hancate

Vispassage Hankate, gelegen in een toeristisch gebied (er zijn routes om de mooie omgeving fietsend te verkennen) is gekoppeld aan de stuw Hankate. Een stuw is een waterbouwkundig kunstwerk en zorgt voor een goede waterverdeling, zodat verdroging en wateroverlast kan worden voorkomen. Stuwen, dammen, gemalen en sluizen vormen een barrière voor vissen en beperken het leef- en voedselgebied. WDODelta vindt een gevarieerde en gezonde visstand belangrijk. Daarom worden vispassages aangelegd om de barrièrewerking voor vissen op te heffen.

Bij deze stuw Hankate is een bijzondere en duurzame vispassage (de zogenoemde De Wit Passage) gemaakt. Deze is goed zichtbaar, omdat deze van boven open is gebleven. Deze vispassage heeft acht kamers met zwemopeningen van 200 x 300 mm en is gemaakt van duurzaam hout. Op de overzichtstekening kunt u zien hoe de vissen van kamer naar kamer zwemmen.

Één van de nieuwe maaiboot inlaatplaatsen

Overijssels kanaal

Contact

Voor algemene informatie over dit project kunt u contact opnemen met het waterschap. Bekijk onze contactgegevens.

Media

Veel belangstelling Bokashi: inkuilen op z'n Japans

Artikel Stentor juni 2015 (pdf, 197 kB)

Logo Europese Unie klein

Dit project krijgt steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.