Gemaal Wetering Steenwijkerland


Hier werken wij aan flexibel peilbeheer
Gemaal Wetering uitgebreid en gerenoveerd voor verbetering beheer

Het gemaal Wetering in Noordwest Overijssel is gerenoveerd en de pompcapaciteit aangepast voor flexibel peilbeheer. Hiermee is de derde fase gerealiseerd van het project ‘Water op maat voor landbouw en natuur in de polders rond Scheerwolde’.

De uitvoering van de laatste fasen 4 en 5: renovatie gemalen Halfweg en Giethoorn en flexibel peilbeheer, gaat in 2020 van start.

Waarom renovatie/uitbreiding

Gemaal Wetering

In 2012 heeft het waterschapsbestuur het Watergebiedsplan Landbouwpolders Scheerwolde vastgesteld. In de vier landbouwpolders (zie kaart hieronder) wordt de waterhuishouding voor een zo’n groot mogelijk oppervlak afgestemd op akkerbouw. Kenmerkend daarbij is het flexibel peilbeheer. De herinrichting natte infrastructuur van de vier polders en renovatie en capaciteitsuitbreiding van gemaal Gelderingen zijn een aantal jaren geleden al afgerond (fase 1 en 2).

De uitvoering van de laatste fasen 4 en 5: renovatie gemalen Halfweg en Giethoorn en flexibel peilbeheer, gaat in 2020 van start.

Monument

Het uit 1943 daterende gemaal Wetering is een gemeentelijk monument. Bij de aanpassingen van dit beeldbepalende gebouw hebben we hiermee rekening gehouden zodat de karakteristieke uitstraling behouden blijft. Kijk voor meer informatie ook eens op de website van Plaatselijk Nut Wetering e.o. Hier vindt u onder andere prachtige foto's over de historie van het gemaal Wetering.

Media en Nieuwsbrieven

Wat hebben we gedaan

Gemaal Wetering

Het poldergemaal Wetering heeft een grotere capaciteit gekregen om in de toekomst voldoende water te kunnen verpompen. Ook was capaciteitsvergroting nodig om de onlangs aangelegde waterbergingen in de oostelijke en westelijke polder in korte tijd leeg te kunnen pompen.

In het gemaal hebben wij 2 van de 3 pompen vervangen. Een van de oude pompen blijft in het monumentale gemaal gehandhaafd als industrieel erfgoed. Tegenover het gemaal aan de westzijde van De Wetering hebben wij een nieuwe pompput gemaakt waarin de derde nieuwe pomp wordt geïnstalleerd.

Landbouwpolders Scheerwolde

Kaart gemaal Wetering

Gemaal Wetering

Luchtfoto Gemaal de Wetering

Projectbord gemaal Wetering

Projectbord gemaal Wetering Oost

Wetering viert feestje

Wetering viert feest

Al 78 jaar (zijn hele leven) woont Jannes Lok in de boerderij naast het gemaal Wetering. Het gemaal loopt als een rode draad door zijn leven. ‘Zwemmen, vissen, ik was hier altijd te vinden’, zegt hij. Zaterdagmiddag 12 oktober was Lok eregast bij de feestelijke heropening van het gemaal Wetering. Met een druk op de knop, samen met Hans Pereboom, lid van het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, verrichte hij de opening. > Lees verder (pdf, 330 kB)

Samenwerkende partners

Logo Europese Unie

De landinrichtingscommissie Noordwest Overijssel en de gedeputeerden van “Water” en “Inrichting landelijk gebied” van de provincie Overijssel zegden voor dit project hun steun toe. Dat heeft geleid tot Europese subsidie voor deze derde fase.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.