Gemaal Harculo Zwolle


Waarom een nieuw gemaal?

Gemaal Harculo

In de periode april 2017 - oktober 2017 heeft het waterschap een nieuw gemaal bij Harculo in Zwolle gebouwd. Dit ter vervanging van het oude gemaal Harculo dat is gevestigd in een gebouw op het terrein van de IJsselcentrale. Deze centrale en bijgebouwen worden gesloopt. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de site van Engie: www.harculo.nl.

Het nieuwe gemaal is nodig om voor het juiste waterpeil voldoende water vanuit de IJssel in te kunnen laten in de woonwijk Zwolle- Zuid. Ook biedt het de mogelijkheid voor doorspoeling van het watersysteem en het op peil houden van het landelijk gebied. Voldoende doorstroming in het watersysteem heeft een positieve invloed op de waterkwaliteit.

Het gemaal, met een capaciteit van 30 m3 per minuut = 1.800 m3 per uur, hebben we aan de buitenkant van de dijk gebouwd. Via een ondergrondse leiding van 100 meter lengte en een diameter van 60 cm wordt het water onder de dijk doorgepompt het watersysteem in.

Situatie tekening (pdf, 765 kB)

Uitvoering

Een bouwcombinatie bestaande uit: Aannemersbedrijf Knol Akkrum, Roelofs Den Ham en Mous Waterbeheer Balk hebben het project succesvol uitgevoerd.

IMG_2374

Actueel

IMG_2387

Donderdagmiddag 23 november 2017 nam het waterschap het nieuwe gemaal Harculo bij Zwolle - Zuid officieel in gebruik. Dagelijks bestuurslid van het waterschap Henk Oegema en Tjomme van der Meer van Engie verrichtten de openingshandeling.

In zijn toespraak gaf Oegema nut en noodzaak van het nieuwe gemaal aan: ‘Dit gemaal is gebouwd ter vervanging van het oude gemaal dat was gevestigd in een te slopen gebouw op het hier naast liggende terrein van ENGIE (voormalige IJsselcentrale)’ Lees hier het hele artikel.

IMG_2366

IMG_2379

Contact

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider van het waterschap, Wim Valk. Bekijk onze contactgegevens.

Er is in dit gebied ook een dijkverbetering gepland, kijk voor meer informatie bij het project IJsseldijk Zwolle-Olst (HWBP).

Gemaal Harculo web 3

Gemaal Harculo juli 2017

Gemaal Harculo 6 juli 2017

Gemaal Harculo mei 2017

8868BouwAppDrentsWaterschap