Opening gemaal De Broekhuizen en Dalfserveldwetering

Gepubliceerd op 8 maart 2019

Het gemaal De Broekhuizen is gebouwd en de Dalfserveldwetering is aangelegd. Hiermee is het waterbeheer in de regio Dalfsen-Nieuwleusen-Hasselt sterk verbeterd. Tijd voor de officiële opening. Deze vindt plaats op dinsdagmiddag 12 maart door Bert Boerman, gedeputeerde van de provincie Overijssel en Herman Odink, dagelijks bestuurslid van het waterschap.

‘Het gebied in de regio Dalfsen-Nieuwleusen-Hasselt kampte in natte perioden met wateroverlast.’ geeft Herman Odink aan. ‘Daarnaast was er in droge perioden juist een tekort aan water. Met de aanleg van de Dalfserveldwetering en de bouw van het gemaal De Broekhuizen is hier het waterbeheer weer op orde en klaar voor de toekomst’.

Dalfserveldwetering

In de periode 2013/2014 heeft het waterschap een groot deel van het tracé van de Dalfserveldwetering (ca. 6 km) al aangelegd. Hierbij werd ruimte voor water (waterbergingen) gerealiseerd en zijn maatregelen voor natuurontwikkelingen (natuurvriendelijke oevers en vispassages) meegenomen. De aanleg van het laatste deel van deze wetering (ca. 1 km) van de Bese naar het gemaal De Broekhuizen was toen nog niet uitvoerbaar. Redenen hiervan waren dat er nog onvoldoende gronden waren verworven en deze grondverwerving samenviel met de opwaardering van de provinciale weg N340. In 2018 is dit deel gerealiseerd.

Gemaal De Broekhuizen

De bouw in 2018 van het gemaal De Broekhuizen langs de Vecht is het sluitstuk van de afkoppeling van een deel van het bemalingsgebied van de gemalen Streukelerzijl en Galgenrak bij Hasselt. Dit gebied beslaat de regio Hasselt-Dalfsen-Nieuwleusen en is 18.000 ha groot. Een gebied dat af en toe te nat was en niet voldeed aan de geldende normen voor wateroverlast. Maar ook was hier in droge perioden juist een tekort aan water. De aanleg van het laatste deel van de Dalfserveldwetering samen met de realisatie van het nieuwe gemaal lost deze knelpunten op, door een deel van het bemalingsgebied af te koppelen en af te voeren naar de Vecht. Daarnaast pompt het gemaal in droge perioden vanuit de Vecht water het gebied in. Het gemaal is passeerbaar voor vissen en er zijn faunavoorzieningen aangelegd bij de duiker onder de Hessenweg. Het gemaal, volgens ontwerp van architect Sjouke Westhoff, is opgetrokken uit cortenstaal en verbeeldt de weidsheid van het achterliggende landschap en legt de focus op de rivier de Vecht.

Provincie Overijssel

De realisatie van het project Dalfserveldwetering is mede mogelijk gemaakt door subsidieverlening door en goede samenwerking (bestemmingsplan, grondverwerving, faunavoorzieningen) met de provincie Overijssel