Gemaal de Broekhuizen en Dalfserveldwetering


Aan- en afvoer van ons water

Het gemaal De Broekhuizen is gebouwd en de Dalfserveldwetering is aangelegd.

‘Het gebied in de regio Dalfsen-Nieuwleusen-Hasselt kampte in natte perioden met wateroverlast.’ Geeft Herman Odink (dagelijks bestuurslid) aan. ‘Daarnaast was er in droge perioden juist een tekort aan water. Met de aanleg van de Dalfserveldwetering en de bouw van het gemaal De Broekhuizen is hier het waterbeheer weer op orde en klaar voor de toekomst’.

Gemaal De Broekhuizen

Gemaal de Broekhuizen

De bouw in 2018 van het gemaal De Broekhuizen langs de Vecht is het sluitstuk van de afkoppeling van een deel van het bemalingsgebied van de gemalen Streukelerzijl en Galgenrak bij Hasselt. Dit gebied beslaat de regio Hasselt-Dalfsen-Nieuwleusen en is 18.000 ha groot. Een gebied dat af en toe te nat is en momenteel niet voldoet aan de geldende normen voor wateroverlast. Maar ook is hier in droge perioden juist een tekort aan water. De aanleg van het laatste deel van de Dalfserveldwetering samen met de realisatie van het nieuwe gemaal lost deze knelpunten op, door een deel van het bemalingsgebied af te koppelen en af te voeren naar de Vecht. Daarnaast pompt het gemaal in droge perioden vanuit de Vecht water het gebied in. Ook is het gemaal passeerbaar voor vissen en zijn faunavoorzieningen aangelegd bij de duiker onder de Hessenweg. Het ontwerp van architect Sjouke Westhoff is opgetrokken uit corten-staal en verbeeldt de weidsheid van het achterliggende landschap en legt de focus op de rivier de Vecht.

Dalfserveldwetering

Dalfserveldwetering

In de periode 2013/2014 heeft het waterschap een groot deel van het tracé van de Dalfserveldwetering (ca. 6 km) aangelegd. Hierbij werd ruimte voor water (waterbergingen) gerealiseerd en zijn maatregelen voor natuurontwikkelingen (natuurvriendelijke oevers en vispassages) meegenomen. De aanleg van het laatste deel van deze wetering (ca. 1 km) van de Bese naar het gemaal De Broekhuizen was toen nog niet uitvoerbaar. Redenen hiervan waren dat er nog onvoldoende gronden waren verworven en deze grondverwerving samenviel met de opwaardering van de provinciale weg N340. In 2018 is dit deel gerealiseerd.

Provincie Overijssel

de realisatie van het project Dalfserveldwetering is mede mogelijk gemaakt door subsidieverlening door en goede samenwerking (bestemmingsplan, grondverwerving, faunavoorzieningen) met de provincie Overijssel.

Waterwerk

Waterwerk app

Werk in uitvoering

Klaar voor de toekomst

Logo Europese Unie

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Europa investeert in zijn platteland.

Plattelandsontwikkeling 2014-2020