Buldersleiding Nieuwleusen


Waterbergingen, vispasseerbare stuw en natuurvriendelijke oevers

Jongens vissen waterkant

De afgelopen periode hebben we de Buldersleiding opnieuw ingericht. De bermen van de watergang zijn afgegraven tot natuurvriendelijke oevers die in de zomermaanden minimaal 40 cm permanent onder water komen te staan. Door deze maatregel kan de waterbeplanting zich beter ontwikkelen. De stuw Middeldijk is vispasseerbaar gemaakt ter bevordering van de vismigratie. De waterbergingen zijn geoptimaliseerd en de watertoevoer verbeterd. Dit betekent dat in extreme situaties het water beter verdeeld kan worden om wateroverlast te voorkomen. Met deze maatregelen voert het waterschap niet alleen het waterbeleid uit, maar zorgt het ook dat iedereen meer van water kan genieten.

Feestelijke afsluiting

Op woensdagmiddag 5 juli 2017 werd het project Buldersleiding in Nieuwleusen feestelijk afgesloten. Bestuurder Henk Oegema zette samen met leerlingen van basisschool Het Kompas vissen uit in de Buldersleiding om het opnieuw ingerichte waterbergingsgebied "Buldersveldje" te openen. De openingshandeling hoorde bij de feestelijke afsluting van het project.

Visworkshops, informatiemarkt en Burgemeester van Buiten

Al voor de opening hadden leerlingen van het Agnietencollege beet tijdens de visworkshop onder leiding van vismeester Ingmar Hof. Samen met medestudenten van de opleiding "Sportvisserij" van de "Groene Welle" bracht hij de brugklas de fijne kneepjes van het vak bij. Ook na de officiële opening wierpen veel aanwezigen een hengeltje in de Buldersleiding. Voor de kleinere bezoekers was de Burgemeester van Buiten een ware trekpleister. Hij timmerde onder andere Buldersbeesten met de kinderen en liet hen waterbanen bouwen. Op het informatiemarktje was veel belangstelling voor de muskusrattenbestrijdes en de waterdiertjes.

Actueel

Schoner (sloot)water betekent ook meer dieren in het gebied, zelfs de otter laat zich zien! Van dit zeldzame diertje zijn er begin november 2017 voor het eerst sporen gevonden bij de  waterspeel- en infoplaats Buldersleiding in Nieuwsleusen.

Otter Waterschap Drents Overijsselse Delta

Contact

Neem voor meer informatie over dit project contact op met de projectleider van het waterschap, Veronique Kaiser. Bekijk onze contactgegevens.

Dit project krijgt steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Logo Europese Unie

IMG_0346

Waterspeel- en infoplaats Buldersleiding

Buldersleiding (meisje)

Het waterschap heeft de recreatieve waterberging hersteld binnen het project 'Buldersleiding Nieuwleusen'. We hebben de toegankelijkheid, informatieborden, waterspeeltoestellen en het recreatiehuisje verbeterd.

In deze recreatieve waterberging kun je kennismaken met verschillende vormen van waterbergingen zoals ze aangelegd worden door het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Waarom worden ze aangelegd, welke type waterbergingen kent deze omgeving en wat doet het met én voor de natuur?

Bekijk onze pagina over de waterspeel- en infoplaats Buldersleiding.

Buldershuisje