Tegenover het gemeentehuis in Diever en aan de rand van het dorp Dwingeloo groeiden randen met maïs, vezelhennep en bloemenmengsels rond een lelieveld. De randen zijn onderdeel van een praktijkproef in opdracht van de gemeente Westerveld en in samenwerking met het Waterschap Drents Overijsselse Delta.

In Drenthe zijn honderden kilometers akkerranden aangelegd als buffer langs sloten. Deze akkerranden zijn drie meter breed en ingezaaid met een bloemenmengsel. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is een veel besproken onderwerp in de gemeente Westerveld. Daarom is in deze gemeente gestart met een praktijkproef. De praktijkproef heeft geëxperimenteerd met verschillende hoogtes en breedtes van akkerranden. Daarnaast onderzocht de proef ook verschillende combinaties van plantensoorten.

Extra hoge akkerrand

De praktijkproef voerde een test uit met maïs en vezelhennep, plantensoorten die twee tot drie meter hoog groeien. Veel hoger dan het bloemenmengsel dat normaal gesproken gebruikt wordt. De proef kijkt onder andere naar de dichtheid van de hoge akkerranden.

Natuurlijke plaagbestrijding

Een akkerrand kan bijdragen aan natuurlijke plaagbestrijding, door plantensoorten te kiezen die nuttige insecten lokken of plagen weren. Het bloemenmengsel dat voornamelijk voor akkerranden wordt gebruikt, richt zich op bovengrondse plaagbestrijding. De planten lokken insecten die de natuurlijke vijand zijn van plaaginsecten zoals bladluis. In deze praktijkproef is daarnaast nog geëxperimenteerd met planten zoals tagetes en haver die werken tegen aaltjes in de grond en zorgen voor een gezonder bodemleven. De proef is uitgevoerd door Agrarische Natuur Drenthe en HLB BV Research and Consultancy en wordt gefinancierd door de gemeente Westerveld en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Enquête

De praktijkproef heeft speciale akkerranden ontworpen voor intensieve teelten. Inwoners van Westerveld kunnen laten weten wat ze van deze akkerranden vinden. Dit kan tot 10 december 2020 door deze enquête in te vullen via www.agrarischenatuurdrenthe.nl/praktijkproefwesterveld