Op 15 december nam het Algemeen Bestuur een besluit over het plan ‘Watergebiedsplan landbouwgebied rondom Nieuwveense Landen’. Dit gebied ligt in het zuidelijk deel van de polder Nijeveen-Kolderveen ten noorden van Meppel. Voor de uitvoering van de plannen is een krediet beschikbaar gesteld van € 9.945.000, -. Met de aanpak van het gebied gaat het waterschap een goed functionerend en toekomstbestendig watersysteem in het landbouwgebied maken. Dat houdt in dat de hoofdwatergangen en peilen worden aanpast en dat er een nieuw gemaal gebouwd wordt.

Wateroverlast tegengaan

In het zuidelijk deel van de polder ontstaat bij hevige neerslag wateroverlast. Om dit tegen te gaan wil het waterschap een nieuw gemaal bouwen. Deze heeft een grotere capaciteit en kan hierdoor sneller regenwater afvoeren. Daarnaast dragen de aanpassingen aan het waterpeil en het verbreden van (hoofd)watergangen ook een steentje bij. “De landbouw gaat met name profiteren van de verbeterde waterhuishouding vertelt dagelijks bestuurslid Hans Pereboom. “Daarvoor is dit project voornamelijk bedoeld. Maar door de ingrepen wordt ook nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen van de gemeente Meppel minder kwetsbaar voor wateroverlast. Het afvoeren van overtollig water gaat straks via het nieuwe gemaal”. 

Een duurzaam gemaal 

Het nieuwe gemaal Leenders is met zorg ontworpen. Aan de Zomerdijk in Wanneperveen, langs de doorgaande weg (N375), wil het waterschap een monument voor de toekomst creëren. Het gebouw is ontworpen door een lokale architect van B+O uit Meppel, die een karakteristiek pand ontworpen heeft, passend bij de historie van het gebied en de locatie. Bij de bouw van dit gemaal is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt. Zo kiest het waterschap voor een robuust gebouw met een zeer lange levensduur en wordt gebruik gemaakt van prefab geveldelen waardoor de bouwtijd en daarmee de CO2 uitstoot op locatie beperkt worden. Verder wordt de bestaande persleiding hergebruikt voor de vissen. Zo kunnen de vissen via een afzonderlijke leiding langs het gemaal zwemmen. Dit voorkomt dat het gemaal een barrière voor vissen vormt. Ook gaat het waterschap nestkasten ophangen voor vogels in de gedeeltelijk open gevel. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van materieel met een lage CO2 uitstoot.

Rekening houden met landbouw en natuur

Door het aanpassen van de waterpeilen in het landbouwgebied is het noodzakelijk om het waterpeil in een klein deel van het Natura 2000-gebied iets te verhogen. In het natuurgebied, aan de westrand van de polder, gaat het peil in een gebied van circa 10 hectare omhoog. Deze zogenaamde ecologische bufferzone is noodzakelijk vanwege de Wet natuurbescherming. 

Planning

Het waterschap gaat begin 2021 opzoek gaat naar een aannemer om de werkzaamheden uit te voeren. Aansluitend gaat de schop in de grond. De verwachting is dat het werk eind 2022 klaar is.