Het waterschap ontwikkelt plannen om de Nieuwe Wetering Bovenloop opnieuw in te richten. De planvorming vloeit voort uit Europese regelgeving om de natuurwaarden te vergroten. Dit kan door de aanleg van een natuurvriendelijke oever en het vispasseerbaar maken van de twee stuwen.

Foto Nieuwe Wetering Bovenloop

Ook onderzoekt het waterschap mogelijkheden om het waterbeheer in het stroomgebied Broekland te verbeteren. De Nieuwe Wetering Bovenloop loopt van de Langerhorstweg in Broekland door buurtschap Elshof tot de onderbreking door de Raalterwetering.

Waterschapszorg

In dit project nemen we ook de maatregelen mee op het gebied van Waterschapszorg en de inrichting van beheer en onderhoud in het gebied. Waterschapszorg houdt in dat we alle watergangen in ons werkgebied opnieuw indelen. In het stroomgebied Broekland gaat het om twee watergangen.

Inloopbijeenkomst

Om bewoners en eigenaren uit het projectgebied en geïnteresseerden te informeren en mee te laten praten en denken, organiseert het waterschap een inloopbijeenkomst op maandag 23 maart van 16.00 - 20.00 uur in buurthuis Elshof, Elshof 19 Wijhe. Medewerkers van het waterschap zijn hier aanwezig om met de bezoekers in gesprek te gaan en vragen te beantwoorden. Het waterschap is benieuwd naar aandachtspunten, kansen en knelpunten die bij de planvorming van belang zijn.

Planning

FotoNieuwe Wetering Bovenloop

Het project Nieuwe Wetering Bovenloop zit in de verkenningsfase. Dit betekent dat het waterschap de komende tijd op zoek gaat naar de beste oplossing om aan de doelstellingen te voldoen. Aansluitend wordt het plan verder uitgewerkt en gaan wij hierover opnieuw met de omgeving in gesprek.

Naar verwachting kan in 2022 de uitvoering van de werkzaamheden van start gaan.