Het waterschap ontwikkelt plannen om de Nieuwe Wetering Bovenloop opnieuw in te richten. De planvorming vloeit voort uit Europese regelgeving om de natuurwaarden te vergroten. Dit kan door de aanleg van een natuurvriendelijke oever en het vispasseerbaar maken van de twee stuwen.