Het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft een besluit genomen over welk plan de voorkeur heeft om wateroverlast in het projectgebied van de Boerenveensche Plassen in de toekomst te beperken. Het watersysteem in dit gebied wordt aangepast omdat het niet meer voldoet aan de wettelijke normen.

Een toekomstbestendig plangebied Boerenveensche Plassen

Hans Pereboom (DB-lid WDODelta): “Het afgelopen jaar heeft het waterschap in persoonlijke gesprekken met grondeigenaren, bedrijven en omwonenden gevraagd of zij problemen ervaren in het watersysteem en welke mogelijke oplossingen worden gezien. Op basis van deze gesprekken hebben we een voorstel uitgewerkt voor verbeteringen in het gebied. Zo zijn we beter voorbereid op wateroverlast bij extreme regenval.”

De conceptplannen voor het projectgebied zijn:

  • Realiseren van waterbergingen in de bermen van de A28. Zo kan wateroverlast of droogte beter worden tegengegaan;
  • Verbreden van sloten, zodat het water beter kan doorstromen;
  • (Ver)plaatsen of aanpassen van stuwen, zodat we de doorstroming van het water beter kunnen regelen;
  • Oplossen van beheer- en onderhoudsknelpunten in het projectgebied;
  • We kijken ook naar mogelijke verbeteringen voor de afwatering van het landbouwgebied wat nu afwatert via de Boerenveensche Plassen naar het Oude diep.

Planning

Het waterschap werkt, samen met de omgeving, de komende periode het conceptplan verder uit. In de zomer van 2022 komt het definitieve plan ter inzage te liggen. Naar verwachting gaat de schop in 2023 de grond in.

Waar ligt het projectgebied Boerenveensche Plassen?

Het projectgebied van de Boerenveensche Plassen ligt tussen Hoogeveen en Pesse. Het reservaat Boerenveensche Plassen bestaat uit een uitgestrekt heideterrein met grote waterplassen en vennen. Het landbouwgebied kenmerkt zich door de lichte helling en de afwisseling van landbouw en andere functies. Het is een gebied dat er steeds weer anders uitziet. Zompnat en kurkdroog wisselen hier, zowel in ruimte als in de tijd, af.