Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft het peilbeheer van de Drentsche Hoofdvaart en het Drentse deel van het Meppelerdiep overgenomen van de provincie Drenthe. Dit betekent dat het waterschap zes gemalen en zogeheten aflaatwerken overneemt en nu naast de waterkwaliteit ook verantwoordelijk is voor de waterpeilen op de kanalen tussen Meppel en Assen. Waterschap en provincie maakten hier voor afspraken vanuit het geactualiseerde Waterakkoord Drenthe. Namens de betrokken partijen ondertekenden de bestuurders Cees Bijl (provincie Drenthe), Joost de Ruig (Rijkswaterstaat Noord-Nederland) en Hans Pereboom (WDODelta) de overeenkomst.