Voor Giethoorn en omgeving geldt vanaf vrijdag 10 april tot en met maandag 13 april een vaarverbod voor de recreatievaart. Dit vaarverbod is ingesteld door de Veiligheidsregio IJsselland vanwege de drukte met bootjes op een aantal plekken in en om Giethoorn afgelopen weekend.

Hierdoor kwam de 1,5 meter afstand in gevaar. Er wordt toezicht gehouden en gehandhaafd

vanuit het samenwerkingsverband Waterplan Kop van Overijssel. Ook Waterschap Drents Overijsselse Delta neemt hieraan deel.

Ondanks de oproep om thuis te blijven was er afgelopen weekend op een aantal plekken toch sprake van te veel bootjes in en om Giethoorn. Dat levert besmettingsgevaar voor het coronavirus op en vormt daarmee een groot gevaar voor de volksgezondheid. Aangezien de weersverwachting voor het Paasweekend zonnige dagen belooft is een tijdelijk vaarverbod noodzakelijk. Koste wat het kost moet worden voorkomen dat besmetting met het coronavirus op het water plaatsvindt. Het vaarverbod is ingesteld van vrijdag 10 april tot en met maandag 13 april en geldt voor de recreatievaart. Uitgezonderd zijn de hulpdiensten en de beroepsvaart.

Verhoogde controle

Voor de komende dagen is de controle op het water dus verhoogd. Die controle richt zich naast Giethoorn ook op andere locaties waar veel boten kunnen komen. Er wordt streng op toegezien dat het vaarverbod niet wordt overtreden en dat de 1,5 meter afstand wordt nageleefd. Gebeurt dit niet dan volgen er boetes. De handhavende instanties hopen dat het zover niet hoeft te komen en dat iedereen de discipline kan opbrengen om thuis te blijven.

Waterplan Kop van Overijssel

Al bijna 30 jaar krijgt de leefbaarheid en veiligheid op- en om het vaarwater in de Kop van Overijssel extra aandacht van de provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland, waterschap Drents Overijsselse Delta, Politie, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Sportvisserij Oost-Nederland. Deze partijen werken hierbij intensief samen binnen het waterplan. Dit plan geeft aan op welke wijze het toezicht op en de handhaving van de spelregels voor de recreatievaart en regelgeving rond natuur en milieu wordt opgepakt. De samenwerking tussen de negen partners zorgt ervoor dat er een goed evenwicht blijft bestaan tussen de verschillende belangen die er leven in de Kop van Overijssel.